Zveme vás na setkání nejen pro propuštěné a jejich rodiny, ale i pro jednotlivce, kteří těmto lidem pomáhají a pro všechny, kteří se touto problematikou zabývají nebo je zajímá

A D U L Á M

(Kolem Davida se v jeskyni Adulám shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. – 1.Sam 22,1n)

Milí přátelé,

zveme Vás na další setkání těch, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu, vyšli na životní cestu spojeni s Ním a pokračují, všelijak klopýtají, prožívají utlačování i hořkost, možná někdy upadnou, ale přesto jdou.

Zveme i ty, kteří tuto zkušenost ještě nemáte, ale skutečně po ní toužíte. I Vy jste pozváni.

Naše třinácté společné setkání, které je ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím ČR

a které nás může navzájem povzbudit, se uskuteční

 

v sobotu 7. června 2014 od 9.30 hod.

Vzhledem k náročnosti křesťanského života, při nesnadné integraci do společnosti, do církve i do rodiny, kdy většina prožívá opakovaná pokušení různých závislostí a propadá nejednou strachu,

zvolili jsme setkání na téma

OSVOBOZENI KRISTEM

Chceme porozumět co znamená být Kristem vysvobozeni ze závislostí. Chceme naslouchat osobním svědectvím a zkušenostem jak se moc Kristova projevuje. Společně se budeme modlit i zpívat.

Zveme také zástupce pomáhajících organizací, kteří budou mít příležitost nejen společně naslouchat,

ale i společně hledat orientaci a pomoc.

(Nezapomeňte na přímluvnou modlitbu za toto setkání!!!)

 

Setkání opět v prostorách Sboru Církve bratrské, tentokrát v Praze 5, Vrázova 4  (Metrem B na stanici Anděl a dál k Vltavě po tramvaji Lidickou ulicí, pak první ulicí vpravo a druhá vlevo je Vrázova, dům CB č. 4 je vlevo, jinak info na tel.723082494).

 

PROGRAM:

 

9.30 – 10.00   Uvítání, dále biblickým úvodem k tématu (kaz. CB Jan Valeš st.).

10.00 – 11.00   Přednáška: “Osvobozeni Kristem“ – předseda Teen Challenge Petr Ministr

11.00 – 12.30   Svědectví o vysvobození z různých závislostí – moderátorem. Květa Jakubalová, HK VS

12.30 – 13.15  Občerstvení a rozhovory ve skupinkách (příspěvek na stravu na místě dle možností).

13.15 – 14.30   Co se koná pro vysvobození ze závislostí – MVS, VDP, AS, TC, Za branou,… aj.

14.30 – 15.00  „Dluhové poradenství“ – Sdružení pro probaci a mediaci v justici (Rubikon).

15.00                Závěr setkání.

 

 

Na setkání s Vámi se těší

  Gabriela Kabátová                               Jan Valeš st.                      Květoslava Jakubalová

       602 308 210                723 082 494 „jan.vales.st@volny.cz“             602 786 974

 

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti SMS, mejlem aj. na kazatele J. Valeše st. Uveďte počet osob.

Setkání tentokrát proběhne bez dětí. Pokud jste někdo v hmotné nouzi, můžeme vám z finanční rezervy přispět na dopravu. Řekněte! Napište! Telefonujte!