Zveme na ADULÁM 7. června, téma Osvobozeni Kristem

 ADULÁM 7. června 2014 v modlitebně Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4

Adulám