Zpráva o konferenci k projektu Building Bridges v Římě

 

Konference projektu Building Bridges

 Na závěrečné konferenci v Římě ve dnech 19. – 20. listopadu 2015 byl předán významný milník projektu Building Bridges (BB). Počátkem roku 2014 jsme se dočetli v popisu projektu, že jednoho dne se tato konference uskuteční. Představit si, co by asi předcházelo tomuto okamžiku a jak  by program konference vypadal, to bylo prozatím něco nemožného.

Nakonec se ale konference zrealizovala. Účastnilo se jí kolem 90 delegátů, které jsme zaučili v průběhu celého projektu tak, abychom je motivovali k zahájení činnosti projektu BB ve jejich vlastních zemích a to nejen v rámci celé Evropy, ale i mimo ni.

Konference se konala v oblasti restorativní justice. Ve čtvrtek odpoledne se první část této konference soustředila na restorativní justici s (otevřenými) projevy od známých řečníků. Projevy přednesl doktor Martin Wright na téma Co restorativní justice nabízí obětem a pachatelům, dále doktor Cosimo Maria Ferri přiblížil Překonání logiky trestu a profesor Luciano Eusebio objasnil Reakce na zločin jako projekt spíše než jako odplatu .

Druhý den byl věnován přímo tématům projektu Building Bridges. Jeho partneři se ve svých čtyřech projevech zaměřili na cíle projektu a jeho dokončení, vědecké hodnocení, odborné přípravy a programovou organizaci opěrné reformy, kterou následovalo několik workshopů (například Příprava obětí a pachatelů na otevřený dialog, Úvod k usnadnění projektu Building Bridges nebo Navazování kontaktů se zainteresovanými subjekty). V koridoru konverzací došlo také k mnoha diskusím a výměně informací. Vězeňské společenství Anglie v jednom z těchto rozhovorů poukázalo na to, že materiál projektu BB na svých webových stránkách již byl využit k přepsání STP školení v Anglii.

V průběhu dne jsme si také poslechli doktora Giacinto Siciliasno. Potvrdil úžasné věci, které byly úspěchem projektu Building Bridges v jeho vězení v Miláně.

Konference se zúčastnilo mnoho delegátů ze všech partnerských zemí zejména přidružení partneři, delegáti z justičního oddělení, ředitelé věznic a také organizace restorativní justice. Pro partnera Vězeňské společenství Itálie to byla skvělá příležitost, aby pozvalo mnoho lidí ze své sítě, kteří se  zapojili a podíleli se na konferenci.

Speciální poděkování a uznání je potřeba vyjádřit Vězeňskému společenství Itálii, které připravilo tuto významnou a úspěšnou akci! Pouze oni znají všechny podrobnosti o tom, co muselo být organizováno. Konkrétně se jedná o PR, logistiku, rozhodnutí, která mají být provedena, změny na poslední chvíli a 1000 otázek, které mají být odpovězeny ve stejnou dobu.

Také Mezinárodní vězeňské společenství sdílelo důležitou novinku. V posledním projevu konference se Dan Van Ness podělil o svůj ambiciózní plán práce, jak dostáhnout 100.000 STP / BB (Sycamore Three Program / Building Bridges) dialogů do roku 2020.

Jeden z delegátů konference představil významný finanční fond, který je velmi pozitivní co se týká otázky dokončení a zacílení STP / BB dialogů. V blízké budoucnosti by to mohlo pomoci novým organizacím financovat další programy projektu BB. V popisu a provádění jejich nových plánů budou využívat výsledků projektu BB jako vědeckého hodnocení.

Páté nadnárodní setkání

 Večer 18. listopadu a ráno 19. listopadu se konala dvě projektové zasedání, která předcházela samotné konferenci.

Na prvním zasedání byly projednány konferenční plány. Těžištěm druhého zasedání byly všechny zbývající projektové aktivity. Dvěma důležitými význačnými výstupy projektu jsou vědecká hodnocení 14 pilotních programů a dokončení knihy Building Bridges, což je v rukou našeho partnera, University  Hull.

Dalším tématem, které je zapotřebí uvést, je revize příručky Building Bridges. Na rozdíl od některých drobných textových úprav přibude v ní navíc několik příloh. Díky tomu kroku budou všechny poznatky zaneseny do průvodce, a budou tak k dispozici on-line každé organizaci.

Datem 26.února 2016 projekt oficiálně končí. Závěrečná zpráva tak musí být vyhotovena nejpozději do 60 dnů od tohoto data.

Je velmi náročné zahrnout do zprávy veškeré dopady projektu, čímž se míní důsledek vyplývající z dialogů na životech obětí a pachatelů nebo jako vliv šíření úsilí. Tento projekt byl diskutován jak v televizních a rozhlasových rozhovorech, tak i v novinových článcích. Také se na něj odkazovalo v časopisech a na mnoha setkáních s dalšími  organizacemi a institucemi.

Aby byla připravena závěrečná zpráva, je zapotřebí udělat hodně administrativní práce. I když nejde o nejvíce putavou část projektu, partneři jsou si dobře vědomi důležitosti dokončení této části tak, aby bylo dosaženo vysokého standardu.

Je těžké změřit v delším časovém horizontu, do jaké míry byl projekt účinný. Ovšem, pohlédneme – li na působení projektu z krátkodobého hlediska, na konkrétní plány několika stávajících partnerů projektu a velkolepé plány Mezinárodního vězeňského společenství, zjistíme, že dodnes podtrhuje význam všech snah.

autor: Joost de Jager – koordinátor projektu BB, Holandsko