Zdeněk: Co prožívám každý den

 

Co prožívám každý den? Strach a pocity viny z toho, že jsou na tom mnozí lidi hůř než já – darebák.

Prosím,  Pane Bože, pomoz jim.