Propagace

Pomozte nám se zveřejňováním informací o možném dobrovolnictví ve vězeňství. Vytiskněte informace o nás ve své církvi. Stejně tak nabídněte naši pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Děkujeme