Práce v klubu

Zakládejte spolu s námi Kluby po propuštěné. Často není třeba víc, než podpořit modlitbou a dobrým slovem, pozváním na kávu nebo do církve.

Mnoho propuštěných nepotřebuje tolik hmotné pomoci, jako přátelství.

Naučíme vás, jak spolupracovat bezpečně. Kontaktujte nás.

Klub Dvě ryby pro propuštěné a jejich přátele, vznikl na počátku roku z pravidelných pondělních setkávání dobrovolníků a mentorů v objektu AS na Praze 5. Armáda Spásy nás podpořila ve společném projektu a tato setkávání jsme udělali jako veřejná pro všechny, kdo vyšli z výkonu trestu a kdo hledají přátelství, zázemí a praktické rady a pomoc. Klub se schází 2x měsíčně vždy v první a třetí pondělí v měsíci na adrese Lidická ulice 18, Praha 5, (stanice tramvaje Zborovská), od 17:00 do 19:00 hodin, vždy s dobrým jídlem a ve velmi přátelské atmosféře. Zvaný je kdokoliv, kdo má zájem se za propuštěné pomodlit, nebo s nimi být, nebo se sám ocitá v situaci po výstupu, přátelí se s někým, kdo byl či je ve věznění, – zveme také rodinné příslušníky a přátele všech.