Pomoc dětem odsouzených

Pomáhejte s námi dětem odsouzených rodičů

Mezinárodní vězeňské společenství chystá stejně jako před rokem posílání vánočních dárků dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu. Ve spolupráci s věznicemi se dárky posílají do nejpotřebnějších rodin. Program pod názvem Andělský Strom pomáhá nejenom k udržení soudržnosti rodin a je dobrou prevencí kriminality. Program je také velkou nadějí pro rodiny odsouzených, které jsou společností vesměs špatně přijímány.

Program probíhá tak, že dobrovolník zakoupí dárek v doporučené cenové relaci podle věku dítěte, zabalí a odešle přímo na adresu dítěte spolu s osobním dopisem odsouzeného tatínka nebo maminky. Dítě tak dostává dárek jménem svého rodiče a ví, že na něj rodič myslí a má je rád.

Během září nabízí MVS informace o možné účasti na tomto programu církvím a sborům, v říjnu pak věznicím, které vytipují nejpotřebnější rodiny. Přihlášení do programu je proto vhodné poslat nejpozději do začátku října.

Vloni poslali věřící dárky dětem v hodnotě 60-70 tisíc korun a pomohli velmi mnoha rodinám.

Podrobné informace o programu najdete vpravo pod obrázkem anděla.

Děkujeme za vaši pomoc!