Dopisování

Naléhavě hledáme zralé křesťany pro tuto službu.

Písemná komunikace a její pravidla

Psaní dopisů je možnost, jak být ve styku s vězni, pro ty, kdo nebydlí v blízkosti vězení nebo se nemohou účastnit práce vězeňských skupin. Vést korespondenci jako dobrovolník Mezinárodního vězeňského společenství vyžaduje, abychom měli doporučení své církve, protože ne každý se pro tuto činnost hodí. Obzvláštní pozornost musí být věnována mladým ženám, svobodným nebo vdaným, které si píší s vězni – muži. Mnoho z toho, co bylo uvedeno výše v odstavci „Poznámky k ženám“ platí i zde.

Korespondence s vězni je odlišná od jiných druhů psaní dopisů. Dopisy, které vězni dostávají
a píšou, čte cenzor a často se může stát, že píšete někomu, koho osobně neznáte. Mějte na paměti, že pokud se snažíte upravit předpisy, jak se vám to hodí, může tím být mnoho jiných lidí poškozeno. Výhody a možnosti Mezinárodního vězeňského společenství by mohly být ohroženy a komunikace by mohla být v neprospěch vězňů výrazně omezena.

Skutečnost, že chcete psát vězni, nemusí nutně znamenat, že dopis od vás bude přijat ochotně
a že bude účinný. Nicméně to neznamená, že neexistuje někdo, kdo by dopis od vás potřeboval. Představte si pocity vězně, který je den po dni svědkem, jak ostatní dostávají dopisy od rodiny
a přátel, avšak on nikdy neslyší vyvolávat své jméno. Ti potřebují dopis od vás. Myslete na vězně, který ve vězení nalezl ve svém životě Krista, a potřebuje povzbuzení, aby dokázal zabránit, že jeho nová víra bude zadušena trním a býlím vězení. Váš dopis by ho mohl podstatným způsobem „pozvednout“. Spřátelení s vězni je jedna z důležitých funkcí Mezinárodního vězeňského společenství. Tam, kde vězni sdílejí cely s ostatními a jeden z nich je v přátelském vztahu s někým „zvenku“, nastane často případ, že některý další vězeň si bude přát sdílet kontakt a požádá, aby mu/jí psali. Vaše dopisy mohou pomoci šířit službu Mezinárodního vězeňského společenství.

Abyste zvládali toto téma s taktem a péčí, měly by být dodržovány následující pokyny.

 • Pokud vězeň píše vám, není žádný problém mu odpovídat. Avšak když budete chtít psát jako první, je možné, že se to může dotýkat různých vězeňských předpisů, které musí být dodržovány.
 • Rozhodně by nebylo moudré odhalit svou adresu. Ne všichni odsouzení mají upřímné pohnutky a vás by později mohl překvapit „nevítaný“ návštěvník, nikoliv nutně vězeň, s kterým si píšete. Pokud možno používejte adresu Mezinárodního vězeňského společenství
  a pošta vám pak bude přeposílána. Pokud máte nějaké obavy, prosím, zeptejte se nás.
 • Pište pravidelně – věnujte se psaní dopisů každé 2 týdny. Z hlediska vězně je pravidelnost stejně důležitá jako obsah dopisu.
 • Nepište krátké poznámky. Věnujte psaní dopisů dostatečný čas.
 • Snažte se napsat zajímavý dopis.
 • Buďte sami sebou, upřímnost je velmi důležitá. Podělte se o zprávy z vaší rodiny, z vašeho života, ale přitom zůstaňte v anonymitě.
 • Zpočátku se vyhýbejte otázkám na osobní záležitosti odsouzeného (důvod trestu, rodinný život).
 • Nepokládejte množství otázek o životě ve vězení. Váš dopis by měl vězni umožnit zažít určitou úlevu od jeho okolí.
 • Dejte přátelství šanci, aby narůstalo. Věřte, že se věci budou vyvíjet k lepšímu a budete mít možnost být v kontaktu s tímto vězněm po delší dobu.
 • Nepokládejte otázky, týkající se jiných vězňů nebo personálu. Důvodem je především bezpečnostní hledisko.
 • Navzdory své touze sdílet evangelium nepokoušejte se ve svých dopisech „kázat“, to staví lidi často do defenzívy. Musíme budovat toto přátelství a důvěřovat Bohu, že nám poskytne vhodnou příležitost.
 • Nevměšujte se do vězňových právních záležitostí. Naším úkolem zde není zaujímat místo jejich právního zástupce, ale poskytovat jim povzbuzení.
 • S výjimkou určitých okolností (např. starší dámy dopisující si s mladými provinilci) by neměly ženy vstupovat do pravidelné korespondence s mužskými vězni. Jakékoli problémy v této oblasti by měly být oznámeny pracovníkům Mezinárodního vězeňského společenství.
 • Pro některé vězně je obtížné se ve svých dopisech vyjádřit. Abyste jim za těchto okolností pomohli, pokuste se rozeznat a pojmenovat jejich nevyslovené otázky a potřeby. Dobrá schopnost rozeznávat je klíč k účinné korespondenci.
 • Některé věci, o které jste žádáni, nemůžete udělat, například máte sloužit jako prostředník pro převod peněz nebo předání zpráv lidem mimo vězení. Vyvarujte se pocitů viny
  a odsouzenému napište, že toto nebudete dělat. Kontaktujte zároveň ihned pracovníka Mezinárodního vězeňského společenství a proberte to s ním.