Výroční zpráva rok 2015

Dokument v PDF ke stažení ZDE : Výroční zpráva 2015

 

Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.

 

Milí přátelé a příznivci,

 

opět se ohlížím za uplynulým rokem a to již popáté.  Pět let existence organizace není málo. Máme za sebou roky velké práce, které ale pořád neubývá – potřebných lidí kolem nás je stále mnoho. Práce se rozrůstá a přesunuje postupně do jednotlivých projektů. Z několika dobrovolníků je tu náhle více týmů, které pracují nezávisle.

 

 

Vše, co jsme doposud udělali, bylo financováno ze soukromých darů, kromě jediného projektu, a tím je evropský projekt Restorativní justice Building Bridges, kde jsme se stali součástí grantu Evropské unie www.restorative-justice.eu .

 

Troufám, si říci, že jsme státu za pět let existence ušetřili mnoho peněz, jakkoliv je to jen těžko vyčíslitelné –  jeden den odsouzeného člověka stojí ve vězení se všemi náklady údajně až 1200 Kč. To je za rok za jednoho vězně asi 432 000 korun. Když tedy udržíme na svobodě, nebo předejdeme každý rok kriminalitě jen u 10 osob, které by byly ve výkonu trestu v průměru například 3 roky, je to za pět let velmi hrubým odhadem k 64 800 000 korunám. Těch osob je ale mnohem více, jen je těžké až nemožné to přesně spočítat. O některých klientech někdy nemusíme vědět, jestli jsou či nejsou zpět ve vězení. U jiných si jsme jistě, že se dobře drží, pracují a bydlí, u dalších netušíme, jak jsme jejich budoucnost ovlivnili a výsledek bude zřejmý až po mnoha letech, nebo jej nikdy neobjevíme.

 

Proto za celé společenství děkuji stovkám dárců, kteří naše projekty podporují.  Můžeme dělat jen to, pro co podporu nalezneme. Děkujeme sborům všech protestantských církví, které nám posílají příspěvky. Děkujeme Římskokatolickým farnostem, které se připojují k projektu Andělský strom, a děkujeme tolika úžasným jednotlivcům, kteří jsou štědří a posílají pravidelné dary.

 

Jako každý rok, i letos děkuji našim neuvěřitelným dobrovolníků, kterých je stále více a kteří bez jakékoliv odměny za práci,  jezdí do věznic, komunikují s rodinami odsouzených, starají se o propuštěné, posílají dárky dětem odsouzených, připravují setkání v Klubu pro propuštěné, kde radí, mentorují, vaří a uklízejí, jinde si dopisují  s vězni, starají se i o oběti, posílají knihy do věznic, posílají drahé nárokové balíčky, sbírají oblečení, dávají propuštěným telefony, i starší počítače, pořádají sbírky hygieny pro ženské věznice, zapojují se do projektu setkávání obětí a pachatelů, pořádají koncerty, pořádají školení, modlí se za všechny potřeby.

 

Děkuji koordinátorce projektu Andělský strom Žanetě Dvořáčkové, která v uplynulém roce zvládla sama řídit celý projekt, jakkoliv se rozrostl počet dárců i obdarovaných  na celých 500 a agenda byla široká. Pro příští rok potřebujeme více koordinátorů.

 

Děkuji také vedení Prison Fellowship International za trpělivou podporu a vedení a zejména evropským zemím PFI, které nás přizvaly do projektu Building Bridges.

 

Děkuji Ministerstvu spravedlnosti a ředitelům věznic, kteří s námi spolupracují a kteří vidí výsledky práce s odsouzenými lidmi jako jedno z mnoha východisek pro snižování recidivy pachatelů.

 

Děkuji, že se po jednáních v minulém roce GŘVS rozhodlo dát souhlas k uskutečnění projektu Building Bridges ve věznicích a tak jsme se mohli připojit ke všem 6ti evropským zemím, kde projekt vloni ve věznicích proběhl.

 

Děkuji  s vděčností dárcům projektu Andělský strom, kteří v listopadu a prosinci nakoupili a odeslali dárky do rodin, kde je jeden z rodičů ve výkonu trestu. Jedná se o dárky a poštovné v celkové hodnotě rekordních cca 260 000 Kč až více.  www.facebook.com/andelskystrom/

 

Díky darům jsme opět podpořili propuštěné, kteří čekají na dávky hmotné nouze. Toto čekání může být dvouměsíční a stále nevidíme v dohledné době řešení této věci. Propuštěný člověk dostane ve vězení peníze na cestovné do místa bydliště a několik desítek korun na první jídlo. Po návštěvě svého sociálního kurátora, může obdržet mimořádnou dávku 1 000 Kč, pak čeká po dobu i dvou měsíců na dávky hmotné nouze.

 

Tato situace vede mnohé propuštěné bez rodinného zázemí, nebo našetřených peněz,  k recidivnímu chování a zpět do výkonu trestu. Proto těmto lidem pomáháme, na výstup je ve věznici připravujeme a za pomoci mentorů pak provázíme na svobodě a první čas finančně podporujeme.

 

Projekt „Příprava na propuštění a následná péče na svobodě“ pokračoval v minulém roce intenzivně ve třech věznicích, ve Světlé nad Sázavou, v Jiřicích a na Pankráci. V roce 2016 začínáme pracovat v dalších věznicích,  nejprve ve Velkých Přílepech. Všechny  věznice uzavřely s MVS písemné dohody o spolupráci. Do věznic dojíždějí pravidelně týmy dobrovolníků – (někdy si dobrovolníci čerpají  na tuto práci i svou dovolenou). Projekt je koncipovaný jako roční kurz, ve kterém se odsouzení mohou připravit podle svých individuálních potřeb na chvíli odchodu z věznice, urovnat si své priority, udělat realistický plán, naučit se potřebným věcem, nebát se výstupu. Naši klienti mají garantované spaní od prvního dne po výstupu, mají garantovaného mentora, mají zaručeno zázemí, oblečení, hygienu, potraviny.

 

Lze říci, že v této naší  malé pomoci suplujeme roli státu, protože postpenitenciární péče (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/postpenitenciarni-pece  v tuto chvíli uceleně nefunguje, jakkoliv sociální kurátoři dělají maximum, co je v jejich silách, nemají dostatek možností a zejména financí, aby mohli sociálně slabého klienta zcela zabezpečit. Doufám, že v blízké  budoucnosti se situace začne měnit, protože MVS pomoc poskytuje v řádu desítek lidí ročně,  ale denně vychází z věznic ohromné množství potřebných lidí, kteří zůstávají na ulici, nebo se vracejí ke kriminální minulosti zcela zbytečně.  Věznice jsou přeplněné, jakkoliv  toto jistě není jediným důvodem, a výše recidiv alarmující.

 

Projekt Příprava na propuštění zahrnuje i prvky Restorativní justice – tedy přijetí odpovědnosti, zpracování viny, vcítění se do prožívání oběti, náhrada ztrát způsobených trestným činem. V popředí je tedy svědomí, usmíření, náprava. Hlavní myšlenkou projektu není jen materiální podpora po propuštění, nalezení ubytování a práce, ale radikální proměna člověka, jeho nové vnímání a jiný úhel pohledu na trestný čin, snaha integrovat jej do společnosti, tak zaručit, že už nebude ubližovat, že se od své trestné minulosti zcela odvrátí. Projekt je postaven na křesťanských principech a vedou jej věřící lidé.

 

Ve třech věznicích jsme měli na konci roku v péči celkem 140 odsouzených, během celého roku to bylo mnohem více.  Vysoký počet je dán především počtem žen ve Světlé nad Sázavou, kde je o projekt enormní zájem. Bohužel není možné ženy uvolňovat z práce, proto jsou některé ženy v projektu i déle, aby mohly absolvovat  celkový počet setkání.

 

Ve Světlé nad Sázavou jsme v minulém roce také opět pravidelně navštěvovali  SPO Matky s dětmi. O Vánocích jsme uspořádali vánoční posezení s dárky zejména pro děti, ale i pro všechny skupiny žen, se kterými se setkáváme. I tady děkujeme sponzorům za krásné dárky dětem.

 

Také ve věznicích Jiřice, Velké Přílepy a Pankrác jsme mohli uskutečnit malé vánoční koncerty a u mužů i posezení s občerstvením.

 

Vězeňské společenství v ČR dostalo nabídku připojit se k evropskému projektu Restorativní justice https://cs.wikipedia.org/wiki/Restorativn%C3%AD_justice  pod názvem Building Bridges. Jedná se o program, který přímo vychází z projektu staršího, tzv. Sycamore Tree Project, u nás s názvem Program Zacheův strom. Building Bridges rozšiřuje původní projekt tak, aby byl použitelný ve všech evropských věznicích se zaměřením na potřeby obětí trestných činů. V projektu se uvnitř věznice schází po dobu 5- 8 týdnů 6 pachatelů a 6 obětí nesouvisejících trestných činů k restorativnímu dialogu mezi oběťmi a pachateli.   http://restorative-justice.eu/

 

Česká republika se při spolupráci s PMS a Respondeo účastnila projektu Building Bridges spolu s dalšími zeměmi PFI: Nizozemsko, Maďarsko, Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko a dvěma výzkumnými centry: University of Hull ve Velké Británii a Makam Research v Rakousku. Doba projektu byla dvouletá:  2014- 2016.

 

V roce 2014 proběhla přípravná fáze projektu, výzkum, mapování zdrojů a současných evropských zkušeností z projektu Zacheův strom. V roce 2015 proběhly dva pilotní cykly projektu v každé zemí. Poté následovalo podrobné akademické zhodnocení průběhu projektu v 7 evropských zemích a závěrečná konference se školením pro 100 účastníků v Římě v listopadu 2015. Konference v Římě se společně s MVS zúčastnili zástupci Parlamentu,  Probační a mediační služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a další hosté z ČR.

 

Průběh dvou pilotních projektů BB v rámci ČR byl velice úspěšný. První věznicí, kde se projekt uskutečnil, byla Věznice Vinařice, oddělení Kemp. Po přípravě zaměstnanců, následoval výběr a příprava odsouzených, mezi kterými byl o projekt velký zájem, ale bylo možné přijmout jen malou část z nich.  Projektu se zúčastnili i terapeuti věznice.

 

Druhý pilotní projekt BB proběhl ve Věznici Praha Ruzyně- Velké Přílepy. I tam proběhlo vše nad očekávání.

 

Obě věznice vyšly projektu trpělivě a s odbornými radami vstříc a nakonec prožívaly radost ze změn, které u odsouzených viděly. Projekt je v tuto chvíli připraven se všemi podrobnostmi k dalšímu pokračování ve prospěch obětí i pachatelů. Více na www.restorative-justice.eu (i v českém jazyce).

 

Evropský Summit PFI, který se koná každý rok,  se vloni uskutečnil také v Římě. Za ČR se jej zúčastnili dva členové rady MVS.  V čele organizace PFI stanul jako CEO Frank Lofaro, ředitelem pro Evropu se stal Hugh Greathead. Frank Lofaro seznámil představitele jednotlivých členských zemí s vizí PFI pro další roky.

 

Třetím rokem proběhl v říjnu Koncert s rozhovory na téma vězeňství pod názvem 5 Tváří Zdi. Koncert se uskutečnil pod záštitou Ministra spravedlnosti v Salesiánském divadle v Praze a výtěžek byl věnován projektu Andělský strom.  Zúčastnila se jej Ombudsmanka Dr. Anna Šabatová s manželem, ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou PhDr. G. Slováková, hlavní vězeňský kaplan Mgr. Pavel Kočnar, předseda VDP Mgr.  Pavel Zvolánek, a další významní hosté. Věznice Světlá nad Sázavou přivezla na koncert i odsouzené ženy, které hovořily o svých osudech. Koncert byl unikátní, měl ale velmi slabou návštěvnost. Sponzoři, kteří se nemohli koncertu zúčastnit, poslali své dary na projekt později, děkujeme.

 

MVS chce tento koncert pořádat každoročně a upozorňovat na oblast kriminality a na její potřeby a specifika. Rozhovory dávají nahlédnout do situací obětí, do situací rodin, které mají někoho ve výkonu trestu, do situací po propuštění a i skrze dopisy z věznic také do myslí a stavu odsouzených. Prostor dostávají na koncertu samozřejmě zaměstnanci věznic. Koncertu se ujal hudebník Roman Dragoun  a formace FourCette.

 

Týden modliteb za oblast vězeňství proběhl již pátým rokem. Neměli jsme bohužel dostatek financí na jeho širší propagaci.

 

Mnoho sborů a jednotlivců se zapojilo do pravidelných sbírek hygienických potřeb pro věznici Světlá nad Sázavou a menších sbírek pro další věznice (potřeby pro výtvarnou práci a další)

 

V roce 2015 se MVS také zapojilo do zaměstnávání propuštěných skrze grantové příležitosti Úřadu práce a   Rubikon centra.  V průběhu jara, léta a podzimu se v naší kanceláři vystřídali 2 lidé, kteří byli ještě nedávno ve výkonu trestu.

 

Nakonec se chci zmínit o práci Klubu pro propuštěné s názvem Dvě Ryby:

 

http://prisonfellowship.cz/projekty/klub-pro-propustene/ Klub se schází od již několika let na stejném místě, v Armádě Spásy v Praze 5 každé první a třetí pondělí v měsíci. Během letošního roku jsme v tomto klubu hostili mnoho nových mužů a žen, kteří se vrátili z výkonu trestu. Klubová místnost bývá téměř vždy plná. Na setkání může přijít opravdu kdokoliv a klub není jen nízkoprahový, ale jak jej nazval náš klient, je bezprahový. V zimě někdy přicházejí i noví lidé přímo z ulice. Kromě večeře, modliteb, osobních rozhovorů a sdílení novinek, které jsou součástí každého klubového setkání, je vše ostatní vždy originální. Jsem vděčná za to, že velká většina klientů si prokazuje i vzájemnou pomoc. Tito lidí, kteří žijí někdy z dávek, nebo špatně placené práce, mají většinou velký soucit s druhými  mnohem silnější, než lidé dobře situovaní. Klubová setkání probíhala po celý rok, kromě července a srpna, a budou pokračovat i v roce příštím.

 

Do činnosti Klubu i návštěv věznic se od roku 2015 zapojili zrakově postižení hudebníci z Konzervatoře Jana Deyla. www.kjd.cz/doc/100_let_deylova_ustavu.pdf  I jim moc děkujeme za  odvahu, osobní příklad a neobvykle silný pozitivní vliv, který mají na  změny životů našich klientů.

 

Klub je od léta 2015 zásoben potravinami z Potravinové banky a tak klienti odcházejí vždy se zásobou potravin na další týden.

 

Pomocí se nám stala možnost podpory skrze dárcovské DMS. www.darocvskasms.cz  Na internetovou stránku jsme mohli umístit logo: Darujme.cz www.darujme.cz pro snazší posílání darů na náš účet. Také lze MVS podpořit skrze projekt GIVT. www.prisonfellowship.cz  www.facebook.com/MVSCR/

 

V minulém roce jsme změnili adresu našeho sídla a nová adresa je: Balbínova 550/10, Praha 2, Vinohrady 120 00. Máme také novou datovou schránku. Vedení spolku zůstalo ve stejném obsazení: Gabriela Kabátová,  Kelly Lee Prudek, Zinaida Nikiforova.

 

 

Milí přátelé, ještě jednou děkujeme za zájem, za pomoc a za Vaši podporu.

 

Věřím, že se k nám připojíte v partnerství pro pomoc druhým i v příštím  roce.

 

Přeji všem krásný a požehnaný rok 2016!

Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka MVS

 

V Praze, duben 2016