Vězňova cesta – spolupráce Věznice Bělušice s Mezinárodním vězeňským společenstvím

TISKOVÁ ZPRÁVA – Věznice Bělušice
 
V první březnové dny roku 2019 odsouzení z Věznice Bělušice, díky zapojení se do projektu Vězňova cesta pořádaným Mezinárodním vězeňským společenstvím v České republice, úspěšně ukončili etapu, které jim pomohla primárně přemýšlet o sobě a svém jednání. Projekt probíhal v délce 8 týdnů a byl určen převážně pro jedince s agresivním vzorcem jednání.
 
Potvrzení o absolvování kurzu společně s biblí vězňům slavnostně předal za věznici 1. ZŘV plk. Mgr. Ondřej Kroupa, za společenství výkonná ředitelka Gabriela Kabátová. Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti znevýhodněných u nízko kvalifikovaných či rizikových osob ve výkonu trestu a po propuštění nabídnout práci a ubytování. Spolupráce věznice a společenství na současném a nových projektech bude v budoucnu pokračovat.