Velké Přílepy Esej, paní Andrea

Na otázku, jaké jsou mé sny, odpovím takto: Přála bych si a sním o tom každou noc a to o šťastné budoucnosti!

Téma eseje:

 

Jaké jsou Vaše sny?

V čem chcete, aby Vám Pán Bůh žehnal, jak si představujete Boží požehnání?

 

Na otázku, jaké jsou mé sny, odpovím takto: Přála bych si a sním o tom každou noc a to o šťastné budoucnosti! Sním o tom, že má dcera konečně bude mít úplnou rodinu, že už pro ní nebudu jak maminka, tak tatínek. Není to jen o tom najít si muže pro život! Já jsem pro moji dceru maminkou, tatínkem, kamarádkou a vrbou a i ona je pro mě vším na celém světě, ona je můj život, který se nám trochu zvrtnul, když jsem nastoupila do výkonu trestu a tím pádem přišla o střechu nad hlavou a o vše, co jsem měla!  Zůstala mi jen ona a spousta vzpomínek!   Sním, že budu moc dát své dceři domov- šťastný domov a ne  jen svou vroucí lásku!

Kdybych mohla Pána Boha poprosit o požehnání, poprosila bych o sílu to tady přežít a o sílu začít nový život tam venku za branou této věznice! A jak si představuji Boží požehnání? Na tuto otázku neumím slovy odpovědět, ale věřím tomu, když budu v Boha věřit, svitne mi jiskřička naděje na moje a mé dcery Fatimky šťastnou budoucnost!