Večerní setkání ve Vazební věznici Praha Pankrác a hosté – 21. 3. 2018

Pravidelné setkání ve Vazební věznici Praha – Pankrác – host Ing. Petr Jašek a Bc. Lenka Mlejnková, DiS.

Dne 21. 3. 2018 poctil návštěvou Vazební věznici Praha Pankrác významný host pan Ing. Petr Jašek. Přišel povyprávět svůj příběh a předat zkušenosti skupince odsouzených, kteří pravidelně docházejí na setkání s pracovníky/dobrovolníky Mezinárodního vězeňského společenství, z. s..
Přednáška začala nejprve přehráním reportáže České televize pořadu 168 hodin. Po sedmi minutové reportáži nastalo ticho, kdy všichni v místnosti zpracovávali sami v sobě informace, které v reportáži zazněly. Následně pan Jašek povyprávěl celý příběh ohledně jeho zatčení v Súdánu a následné věznění po dobu 14 měsíců.
Poté proběhla diskuze, odsouzení se intenzivně ptali například na pocity po vynesení doživotního rozsudku a jiné.

Po panu Jaškovi představila sociální službu azylového domu ředitelka Bc. Lenka Mlejnková, DiS. Popsala azylový dům, který se nachází na Praze 6 a poskytuje možnost ubytování až na dobu 1 roku a v přízemí je nově provozováno nízkoprahové denní centrum. pro osoby bez přístřeší.

Oba hosté byli velkým přínosem pro celou skupinku mužů ve vazební věznici. A tímto jim ještě jednou děkujeme za jejich čas s námi.

MVS

Odkaz na reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2050172-biti-ponizovani-nejistota-petr-jasek-popsal-svuj-pobyt-v-sudanskem-vezneni
Odkaz na azylový dům: http://www.ksrdciklic.cz/sluzby%20pha.htm