Váš dar sponzor v prosinci zdvojnásobí

Milí přátelé, 

Ráda bych vás informovala o mimořádné příležitosti pomoci Mezinárodnímu vězeňskému společenství v České republice.

Kromě probíhajícího Andělského stromu, ve kterém štědře pomáháte dětem odsouzených rodičů, jsme dostali v tomto adventním čase nabídku od zahraničního sponzora, k zefektivnění pomoci lidem, kterých se zločin dotýká.

Zahraniční sponzor nás seznámil s pravidly pro získání grantu k rozšíření dobrovolnické pomoci a podpory.

Dárce nabídl, že v prosinci věnuje dar až do výše 100 000Kč tím, že zdvojnásobí každou darovanou korunu, kterou MVS dostane během listopadu a prosince 2013.

Výborné je, že se nemusí  jednat jen o vyplacený dar v tomto období. Dárce zdvojnásobí a proplatí nyní v prosinci i jakýkoliv slíbený dar jednotlivce nebo církve pro rok 2014. (formulář pro příslib daru přikládáme)

Když se například rozhodnete slíbit písemně MVS dar 200Kč v příštím roce, sponzor svou část daru proplatí již letos a pošle na náš účet rovněž 200 Kč do 31. prosince 2013. Jestli se vaše církev zaváže vybrat 5 nebo 10 000Kč v prosinci tohoto roku, sponzor dar zdvojnásobí a zašle na účet MVS stejně vysokou částku. Pokud vaše církev ale nemá v prosinci již peníze, a jen o daru uvažuje pro další rok, stačí pak, když uvede plánovanou výši daru, a na základě toho sponzor stejnou částku daruje ihned v prosinci 2013.

Příspěvky na programy Mezinárodního vězeňského společenství můžete poslat na bankovní účet číslo: 243511614 / 0300-nebo můžete vyplnit jednoduchý formulář, kde uvedete částku, kterou chcete darovat kdykoliv během dalších 12 měsíců.  

Oboje má pro nás stejnou hodnotu.  Každá vaše částka, i když jen plánovaná, se ihned zdvojnásobí.Věříme, že se dostaneme úspěšně k cílové částce, a že o ni do konce roku nepřijdeme.

Sponzor říká, že žádný dar není malý, a dodává, že Ježíš dostal před 2 000 lety od malého chlapce jen dvě ryby a On je požehnal, rozmnožil a tak nasytil několik tisíc lidí. 

Předem vám děkujeme za pokračující modlitební a finanční podporu. Zachraňujeme tím všichni konkrétní  osudy méně šťastných lidí, než jsme sami.

Beth L. Losiewicz, PhD- Dobrovolník MVS 

Použití finanční pomoci: 

  1. Hrazení ubytování bezprostředně po propuštění, –  pro odsouzené, kteří nemají po propuštění kam jít z výkonu trestu.  Na státní příspěvky se čeká neuvěřitelných 30 dní až déle. Tato doba přináší zvýšené riziko recidivního chování, nebo počátku bezdomovectví, ze kterého se špatně začleňuje zpět. Kdo by vydržel 1 měsíc a déle zcela bez financí?  I  noclehárna  žádá peníze.

2. Příprava na propuštění. Nestačí zajistit ubytování, je třeba odsouzeného motivovat ke změně pohledu na životní hodnoty, ke zcela zásadní proměně hodnotového žebříčku, nastartování věcí dobrých. K tomu slouží příprava na propuštění, kterou pro vybrané odsouzené vedeme v ženské věznici Světlá nad Sázavou.  Ženy, které za poslední více tři roky prošly naší přípravou, se zatím do výkonu trestu zpět nevrátily.

3. Dary rodinám v době, kdy je otec či matka ve vězení. Pomoc se stáčí především k dětem a jejich potřebám.( Například program Andělský strom během celého roku).

4. Financování zdravotní péči, zejména léků, na které nemají odsouzení a propuštění lidé peníze. Jsou to někdy léky zcela zásadní. Měsíčně se na nás obracejí lidé z věznic i lidé propuštění s prosbou o tuto pomoc. Nakupujeme také brýle a zdravotní pomůcky.

4. Nárokové balíčky (potraviny, oblečení) těm, kdo jsou sami, nebo jim rodina nemůže pomoci.

5. Příspěvky propuštěným na dopravu (městskou, nebo na cesty do města bydliště, a pod).

6. Hygienické potřeby pro odsouzené. Jedna čtvrtina odsouzených nemá více než 100 Kč na měsíc, na hygienu, léky a doplňkové potraviny.  Zejména u žen je situace s nákupem dámských vložek, toaletního papíru, šampónů a dalších položek velmi kritická.

7.  Kluby pro propuštěné i s večeří.

8.  Klub pro oběti trestných činů.

9. Mentoring propuštěných pomocí telefonu a individuálních setkání. Propuštěným připíváme na telefonní karty, abychom s nimi mohli být v kontaktu.

10. Dopisní potřeby, známky, a také potřeby pro učení se uvnitř věznice.