Týden modliteb začíná první adventní neděli 1. 12.

Milí přátelé, v následujícím týdnu se můžete připojit k Týdnu modliteb za vězeňství. Každá modlitba mění okolnosti a nás samotné. Rozpis témat:

TÝDEN MODLITBY A OBNOVY 1. 12. – 8. 12. 2013 

Neděle 1. 12. Den usmíření

Modlitby

• Za vězně, aby všichni byli souzeni spravedlivě.

• Za usmíření vězňů s obětmi, rodinami a společností.

• Za propuštěné, aby byli znovu přijati zpět ve společnosti.

CO UDĚLAT

• Pokuste se odpustit někomu, kdo vás zranil, nebo urazil.

• Pozvěte rodinu vězně nebo propuštěného do své církve, nebo akci vašeho společenství.

 

Pondělí 2.12. Den péče o oběti

Modlitby

• Za oběti, aby Pán uzdravil jejich  bolest a aby je osvobodil od strachu a úzkosti.

• Za oběti, aby cítily podporu a povzbuzení ve společnosti.

CO UDĚLAT

• Vyhledejte společenství nebo sdružení, kde zjistíte, jak            můžete obětem zločinu pomoci.

• Pozvěte toho, kdo se stal obětí zločinu do své církve, nebo na osobní setkání.

 

Úterý 3. 12. Den restorativní justice

Modlitby

• Za spravedlivost a pokoj ve společnosti.

• Aby Bůh dal moudrost soudcům a všem dalším autoritám justice.

• Za zákonodárce, aby iniciovali zákony, které navrátí
dřívější pachatele do společnosti.

CO UDĚLAT

• Založte studijní skupinku, která se bude věnovat
základním principům restorativní justice.

• Uspořádejte seminář o restorativní justici pro právníky, soudce a justiční pracovníky.

 

Středa 4.12. Den podpory pro propuštěné vězně

Modlitby

• Aby propuštění získali možnost a podporu znovu se na              vrátit do společnosti.

• Aby společnost neměla strach podporovat a přijmout propuštěné vězně.

• Aby propuštění získali sílu odolat všem nástrahám

a pokušením.

CO UDĚLAT

• Zeptejte se kaplanů a pracovníků věznic, jak můžete podpořit propuštěné.

• Vytvořte skupinku pro propuštěné, která se bude týdně scházet.

• Staňte se dobrovolníky vězeňského společenství.

Čtvrtek  5.12. Den služby pracovníků věznic

Modlitby

• Za ochranu vězeňských zaměstnanců a jejich rodin.

• Za spolupráci a respekt mezi zaměstnanci věznic

a uvězněnými.

• Za všechny, kdo ve vězeňství pracují, aby byli požehaní              milostí a vytrvalostí.

CO UDĚLAT

• Navštivte vězeňské pracovníky a dozorce, nebo jim jiným způsobem poděkujte za jejich práci

• Veřejně pochvalte pracovníky věznic za jejich službu

pro společnost.

• Pozvěte dozorce k vám do společenství a oceňte je.

 

Pátek 6.12. Den podpory rodin

Modlitby

• Za rodiny vězňů, aby měli péči a podporu ve společnosti.

• Aby oddělení vězňů od jejich blízkých neznamenala zničení vztahů.

CO UDĚLAT

• Navštivte rodiny vězňů, povzbuďte je a nabídněte

praktickou pomoc.

• Pomozte těmto rodinám při hlídání děti, nebo

s dopravou, aby mohli vězněného navštívit.

• S vězeňskými kaplany a skupinami dobrovolníků

podpořte manželské a rodinné semináře pro vězně

(či propuštěné) a jejich partnery.

 

Sobota 7.12. Den návštěv uvězněných

Modlitby

• Za vězně, aby přijali Boží lásku a nabídku „svobody“ v něm.

• Aby vězni našli naději a svobodu od strachu.

CO UDĚLAT

• Navštivte vězně, kteří nemají pravidelné návštěvy.

• Zúčastněte se vězeňské bohoslužby nebo studia Bible.

 

Neděle 8.12. Den proměny

Modlitby

• Za vězně, propuštěné, oběti a jejich rodiny, aby byli

proměněni mocí kříže.

• Za více než 100 vězeňských společenství po celém světě.

CO UDĚLAT

• Pozvěte bývalého vězně, kaplana nebo toho, kdo byl

obětí zločinu, do své církve, sboru, aby sdílel svou

zkušenost s Boží láskou a spravedlností.

 

Uspořádejte setkání bývalých vězňů a jejich rodin