TÝDEN MOTLITEB ZA VĚZEŇSTVÍ 2012

Týden modliteb za vězeňství 2012

Tento týden modliteb probíhá ve všech 120 členských zemích PFI. U nás se uskutečnil prvně na konci roku 2011.

I letošní Týden modlitby vyhlašujeme za závěr roku 2012 a z

ačne první adventní neděli.

TÝDEN MODLITEB ZA VĚZEŇSTVÍ 2. 12. – 9. 12. 2012

 

SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY

Neděle: Urovnání vztahů

Modlitby:

 • Aby všichni vězni měli spravedlivé a slušné soudní řízení.
 • Za vězně, aby se usmířili se svými oběťmi, rodinami a komunitami.
 • Aby propuštění z věznic byli dobře přijati zpět do svých komunit.

Aktivity:

 • Odpusťte někomu, kdo Vám ublížil nebo se proti Vám provinil.
 • Pozvěte rodinu vězně nebo propuštěného do své církve nebo na společenskou akci.

Pondělí: Péče o vězně

Modlitby:

 • Aby Hospodin uzdravil bolesti obětí trestných činů a aby byly součástí daných soudních řízení.
 • Za oběti, aby cítily podporu svých komunit.

Aktivity:

 • Kontaktujte skupinu, která podporuje oběti trestných činů a zjistěte jak jim pomoci.
 • Pozvěte oběť trestného činu do Vaší církve nebo na oběd.

 

Úterý: Obnovení komunit

Modlitby:

 • Za spravedlnost a pokoj v komunitě.
 • Aby Hospodin dal moudrost soudcům a dalším lidem stojícím v autoritě.
 • Za lidi v legislativním procesu, aby přijali takové zákony, které pomohou znovu začlenit provinilce do jejich komunit.

Aktivity:

 • Založte studijní skupinu na základních principech restorativní justice.
 • Uspořádejte seminář restorativní justice pro právníky, soudce a pracovníky justice.

 

Středa: Přivítání propuštěných

Modlitby:

 • Za propuštěné, aby dostali podporu peněžní a jinou při návratu do svých komunit.
 • Za rodiny propuštěných, aby jim dokázaly odpustit.
 • Za propuštěné, aby měli sílu čelit pokušením.

Aktivity:

 • Zeptejte se kaplanů nebo jiných pracovníků jakým způsobem se dá pomoci propuštěným.
 • Založte týdenní podpůrnou skupinu pro propuštěné.
 • Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství.

Čtvrtek: Soudní a vězeňský systém

Modlitby:

 • Za ochranu vězeňského personálu a jejich rodin.
 • Za spolupráci a respekt mezi vězni a zaměstnanci věznic.
 • Za to, aby všichni pracovníci věznic byli požehnáni milostí a vytrvalostí.

Aktivity:

 • Navštivte představitele věznic a pracovníky ostrahy a poděkujte jim za jejich služby.
 • Veřejně uznávejte zaměstnance věznic za jejich službu společnosti.
 • Podpořte strážní pracovníky věznic např. pozváním na oběd.

 

Pátek: Podpora rodin

Modlitby:

 • Za rodiny uvězněných, aby je podpořily jejich komunity.
 • Aby oddělení vězňů a jejich rodin nenarušilo jejich vztahy.

Aktivity:

 • Navštivte rodiny uvězněných a podpořte je i konkrétní pomocí.
 • Pomozte těmto rodinám např. péčí o děti nebo poskytnutím dopravy, aby mohly navštívit své příbuzné ve věznicích.
 • Koordinujte s vězeňskými kaplany a křesťanskými nebo jinými službami sponzorství rodinných seminářů pro vězně a jejich partnery/ partnerky.

 

Sobota: Navštívení vězňů

Modlitby:

 • Za to, aby vězňové pocítili Boží lásku a Jeho nabídku svobody v Něm.
 • Aby vězňové našli naději v Hospodinu.

Aktivity:

 • Navštivte vězně, který nemá pravidelné návštěvy.
 • Zúčastněte se ve vězení bohoslužby nebo biblického studia, pokud je to možné.

Neděle: Změněné životy a komunity

Modlitby:

 • Aby vězňové, bývalí vězňové, oběti a jejich rodiny byli proměněni mocí kříže.
 • Za více než sto národních vězeňských společenství na světě.

Aktivity:

 • Pozvěte bývalého vězně, vězeňského kaplana nebo oběť trestného činu do Vaší církve, aby sdíleli svůj příběh Boží lásky a spravedlnosti.
 • Uspořádejte speciální setkání pro bývalé vězně a jejich rodiny.