TÝDEN MODLITBY A OBNOVY  v prvním adventním týdnu, od neděle 29.11.

V Týdnu modlitby a obnovy  se věřící modlí za vězně, oběti, rodiny a další, a zároveň se seznamují s problémy v této oblasti.

Modlitby jsou povzbuzením pro místní církve, aby se zapojily do praktické pomoci obětem, pachatelům, propuštěným.

Prosím, modlete se i ve vaší věznici, modlitba zmůže velmi mnoho

 

Neděle: Den usmíření

Modlitby: Za vězně, aby všichni byli souzeni spravedlivě, aby snášeli trest bez hořkosti a usilovali o nápravu.

Za usmíření vězňů s obětmi, rodinami a společností.

Za propuštěné, aby byli znovu přijati zpět ve společnosti.

Aktivity: Pokuste se odpustit někomu, kdo vás zranil, nebo urazil.

Pozvěte rodinu vězně nebo propuštěného do své církve, nebo akci vašeho společenství.

 

Pondělí: Den péče o oběti

Modlitby: Za oběti, aby Pán uzdravil jejich bolest a aby je osvobodil od strachu a úzkosti.

Za oběti, aby cítily podporu a povzbuzení ve společnosti.

Aktivity: vyhledejte společenství nebo sdružení, kde zjistíte, jak můžete obětem zločinu, omluvte se, pokud jste někomu ublížili, napravte, co jste způsobili

pomoci. Pozvěte toho, kdo se stal obětí zločinu do své církve, nebo na osobní setkání.

 

Úterý: Den restorativní justice

Modlitby: Za spravedlivost a pokoj ve společnosti.

Aby Bůh dal moudrost soudcům a všem dalším autoritám justice.

Za zákonodárce, aby iniciovali zákony, které navrátí dřívější pachatele do společnosti.

Aktivity: založte studijní skupinku, která se bude věnovat základním principům restorativní justice.

Uspořádejte seminář o restorativní justici pro právníky, soudce a justiční pracovníky.

 

Středa: Den podpory pro propuštěné vězně

Modlitby: aby propuštění získali možnost a podporu znovu se navrátit do společnosti.

Aby společnost neměla strach podporovat a přijmout propuštěné vězně.

Aby propuštění získali sílu odolat všem nástrahám a pokušením.

Aktivity: Zeptejte se kaplanů a pracovníků věznic, jak můžete podpořit propuštěné.

Vytvořte skupinku pro propuštěné, která se bude týdně scházet.

Staňte se dobrovolníky vězeňského společenství.

 

Čtvrtek: Den služby pracovníků věznic

Modlitby: za ochranu vězeňských zaměstnanců a jejich rodin.

Za spolupráci a respekt mezi zaměstnanci věznic a uvězněnými.

Za všechny, kdo ve vězeňství pracují, aby byli požehaní milostí a vytrvalostí.

Aktivity: navštivte vězeňské pracovníky a dozorce, nebo jim jiným způsobem poděkujte za jejich práci. Veřejně pochvalte pracovníky věznic za jejich službu pro společnost. Pozvěte dozorce k vám do společenství a oceňte je.

 

Pátek: Den podpory rodin

Modlitby: za rodiny vězňů, aby měli péči a podporu ve společnosti.

Aby oddělení vězňů od jejich blízkých neznamenala zničení vztahů.

Aktivity: navštivte rodiny vězňů, povzbuďte je a nabídněte praktickou pomoc.

Pomozte těmto rodinám při hlídání děti, nebo s dopravou, aby mohli vězněného navštívit. Kupte dárek dítěti vězně – podpořte projekt Andělský strom

Podpořte manželské a rodinné semináře pro vězně (či propuštěné) a jejich partnery.

 

Sobota: Den návštěv uvězněných

Modlitby: za vězně, aby přijali Boží lásku a nabídku „svobody“ v něm.

Aby vězni našli naději a svobodu od strachu.

Aktivity: navštivte vězně, kteří nemají pravidelné návštěvy. Zúčastněte se vězeňské bohoslužby nebo studia Bible.

 

Neděle: Den proměny

Modlitby: za vězně, propuštěné, oběti a jejich rodiny, aby byli proměněni mocí kříže.

Aktivity: pozvěte bývalého vězně, kaplana nebo toho, kdo byl obětí zločinu, do své církve, sboru, aby sdílel svou zkušenost s Boží láskou a spravedlností. Uspořádejte setkání bývalých vězňů a jejich rodin