Staňte se Vánočním andělem

Proč pomáhat dětem vězňů

Děti nemohou za chyby svých rodičů, přesto nesou jejich důsledky. Většina rodičů při páchání trestné činnosti nedomýšlí, co to může přinést jejich dětem. Následky jsou devastující. Odloučení od rodiče, finanční propad (ztráta příjmu rodiče, dluhy, exekuce), nestabilita rodiny, nejistota, strach, stud… Odborníci se shodují, že uvěznění rodiče je pro dítě podobný zážitek jako smrt rodiče. S tím rozdílem, že širší rodina a okolí nemívají srovnatelný soucit a neposkytují dítěti srovnatelnou podporu. Mnohé z rodin vězněných jsou okolím odsouzeny stejně, jako by to byly ony, kdo spáchaly trestný čin.

Posílení rodinných vazeb mezi odsouzenými a jejich dětmi je účinný prostředek pro snižování recidivy vězněných. Pokud odsouzený zůstane ve vztahu se svou rodinou a dětmi, jeho motivace nevrátit se znovu za mříže je mnohem vyšší než u odsouzených, které vazby na svou rodinu nemají.