Slavnostní ukončení 1. pilotního projektu -Building Bridges – fotografie

 

 

IMG_0594IMG_0597IMG_0596IMG_0600IMG_0601IMG_0605IMG_0623IMG_0624IMG_0652IMG_0662IMG_0663IMG_0681IMG_0684IMG_0691IMG_0709 IMG_0679IMG_0712IMG_0591Pětitýdenní restorativní dialog mezi vzájemně nesouvisejícími pachateli a poškozenými byl slavnostně zakončen ve Věznici Vinařice v pondělí 21. 9. 2015

Oslavy se kromě 6 pachatelů, 6 poškozených, 3 facilitátorů a dvou terapeutů, účastnili také zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, zástupci GŘVS,  zástupci vedení věznice Vinařice, PMS, neziskových organizací a tisku.

Projekt zakončili pachatelé dopisy, závazky a symbolickým odškodněním pro přítomné oběti jiných trestných činů. Poškození napsali dopisy ( které nebudou odeslány) svým vlastním pachatelům, lidem, kteří jim velmi ublížili. V naprosté většině vyjádřili svou velkou lítost, ztrátu, ale nakonec i odpuštění, které pomáhá k uzdravení a snížení strachu.  Pachatelé se naopak ve svých dopisech ( které také nebudou odeslány) omluvili lidem, které poškodili, nebo kterým zničili životy.

Projekt proběhl v harmonické a bezpečné  atmosféře, která byla nemizela ani při vyprávění a popisech velmi smutných a velmi vážných zločinů.

Jak všichni poškození, tak všichni pachatelé vyjádřili s projektem spokojenost a považují jej za jistý  životní předěl a nesmírně pozitivní zkušenost. Díky tomuto projektu, mají někteří opět naději na uzdravení z následků zločinu a smysluplné pokračování života.

Restorativní justice staví do popředí nejen spravedlivý trest, ale zejména odstranění následků zločinu, nápravu toho, co se stalo špatně, náhradu za citové, materiální a další újmy, které zločin způsobil. Samotný trest nepomáhá obětem s vypořádáním škod a újmy. Rozhovory s pachateli o tom, jak je možné dát věci opravdu do pořádku, mají pro oběti své místo a uzdravující schopnost. Pro pachatele je to příležitost uvidět za trestný činem místo paragrafu, skutečnou lidskou bytost, které ublížili. Pokud dojde k empatií, přiznání, přijetí odpovědnosti,  a krocích odčinění, je pachatel na dobré cestě k tomu, aby již nerecidivoval. Při současných vysokých procentech recidiv, jsou takovéto nové projekty nezbytné.