Školení dobrovolníků ve Stráži pod Ralskem

Máme za sebou úžasné školení zaměstnanců a dobrovolníků MVS, které se mohlo uskutečnit jen díky podpoře a spolupráci s Akademií vězeňské služby ČR. Nejen, že jsme se bavili o našich projektech, jako je např. Andělský kemp, Building Bridges nebo Vězňova cesta, ale vyslechli jsme i několik poutavých odborných přednášek pedagogů z Akademie VSČR a kriminologa z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

Školením nás provedli:

Mgr. Žaneta Dvořáčková (zástupkyně ředitelky MVS) o projektech pro rodiny a děti odsouzených
plk. Ing. František VLACH, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP (ředitel AVSČR) předáním certifikátů
PhDr. Pavel Hegr (AVSČR) o možnostech zvládání agresivních klientů
PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (IKSP) o teorii desistence
kpt. Mgr. Adam Klimša (AVSČR)
PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D. (AVSČR) o psychologii zločinu
Lenka Hellerová (MVS) o projektech pro odsouzené a propuštěné
Mgr. Květoslava Jakubalová (kaplanka ve věznici Rýnovice) o duchovním životě ve věznicích
a Gabriela Kabátová (výkonná ředitelka MVS) nejen o MVS

Těšíme se na další spolupráci s Akademií vězeňské služby!