Školení Akademie VS ČR s certifikátem pro stávající a nové dobrovolníky MVS, z. s. v Praze – 14. 4. 2018

Školení pořádá Akademie Vězeňské služby ČR,  Stráž pod Ralskem – vyučující:  kpt. Mgr. Vlasta Rudolfová

Písemné přihlášky: jana.frydryskova@prisonfellowship.cz   do 31. 3. 2018! 
Přednost mají stávající dobrovolníci a nejdříve přihlášení, počet míst je omezen. 
Cena školení: 200,-Kč
Místo konání: Thákurova 3, Praha 6
Čas konání: dopolední část: 9:00- 13:00 hod.
                          pauza na oběd (nehrazeno): 13:00 – 14:00 hod  
                          odpolední část: 14:00- 18:00 hod
Zajištěno malé občerstvení pro přestávky: káva, čaj, vody, pečivo
Každoroční školení je pro dobrovolníky MVS, z. s. povinné. 

Témata pro  školení dobrovolníků dne 14. 4. 2018

 • Regulativní funkce trestu a způsoby jejího naplňování
 • Vyrovnávací funkce trestu a její aspekty
 • Algoritmus výkonu trestu
 • Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni
 • Evropská vězeňská filozofie a Evropská vězeňská pravidla
 • Právní předpisy upravující činnost VS ČR
 • Nařízení generálního ředitele VS ČR (NGŘ č. 23/2014, č. 54/2017, č. 12/2012, č. 5/2016)
 • NGŘ č. 54/2017 Sb., O organizaci a výkonu duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky, NGŘ č. 67/2013 Sb., kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě
 • Typy věznic, vnější a vnitřní diferenciace odsouzených
 • Metody a formy výchovného zacházení s vězni
 • Penitenciární diagnóza, risk assessment, program zacházení, SARPO (souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených)
 • Práva a povinnosti vězněných osob
 • Kázeňské tresty, uzavřený oddíl
 • Kognitivní charakteristiky delikventů: oprávnění, orientace na moc, superoptimismus, kognitivní indolence, blokování, zmírňování, sentimentalita, diskontinuita
 • Typologie vězňů podle adaptace na podmínky výkonu vazby a trestu
 • Důvody a druhy vazby
 • „Šok z uvěznění“, vazbové reakce, prizonizace
 • Vězeňská subkultura
 • Výkon zabezpečovací detence
 • Propouštění z vězení a postpenitenciární péče
 • Drogová problematika ve vězeňství
 • Mimořádné události ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody: vzpoury, útěky, agrese, šikanování, sebepoškozování, hladovky, sebevraždy
 • Pojem –  zakázaný předmět
 • Kvalifikační profil pracovníka ve vězeňství
 • Činnosti dozorce, vychovatele, vychovatele-terapeuta, pedagoga volného času, speciálního pedagoga, lékaře, sociálního pracovníka, psychologa, duchovního
 • Poučení pro dobrovolné duchovní vstupující do vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence 
 • Penitenciární psychohygiena