SEMINÁŘ RESTORATIVNÍ JUSTICE- PROGRAM ZACHEŮV STROM-

Program Zacheův strom je vězeňský program restorativní justice, který spojuje vzájemně nesouvisející oběti a pachatele, aby mohli diskutovat o zločinu a jeho dopadech. Název pochází z příběhu o Zacheovi a jeho setkání s Ježíšem (Lukáš 19,1

-10). Tento příběh umožňuje účastníkům programu studovat vliv zločinu na oběti, pachatele a společnost. Vězni mají příležitost pochopit jakou újmu trestná činnost přináší jak obětem, tak i společnosti. Oběti mají příležitost pochopit lidskou stránku vězňů a zpracovat svoje vlastní zkušenosti takovým způsobem, který napomáhá k jejich uzdravování.

Program může mít hluboký dopad na oběti i pachatele. Mnoho obětí trestných činů udává, že díky tomuto programu přijalo určitou míru smíření. Pachatelé čelí, často poprvé, újmě, kterou jejich skutky způsobily jiným lidem. Výzkumy ukázaly, že pachatelé, kteří prošli PZS, vykazují významné změny ve svých přístupech, které snižují pravděpodobnost, že se po propuštění dopustí recidivy.

Srdečně vás zveme na třídenní seminář programu usmíření- Zacheův strom-, který se uskuteční ve dnech 18.- 20. října 2012 ve Františkánské zahradě, ( Klub farnosti kostela Panny Marie Sněžné), Jungmannovo náměstí 18, Praha 1. Lektorem semináře je Lynette Parker, USA, hlavní školitelka PFI pro restorativní justici. Celý seminář i tištěné manuály k programu v češtině jsou bezplatné a několika účastníkům můžeme poskytnout i příspěvek na ubytování v Praze. Seminář bude tlumočen do čestiny.

Prosíme, kontaktujte nás pro přihlášení, – počet míst je omezen:

PŘIHLÁŠKA

 

Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.

Přihlášku, prosíme, odešlete formou e- mail přílohy, nebo na naši adresu:

MVS, o. s. Nad Habrovkou 3, Praha 6, 164 00,

Seminář Zacheův strom 18. – 20. 10. 2012

Jungmannovo nám 18, Praha 1, Farní Klub ve Františkánské zahradě

Celé jméno a titul……………………………………………………………………………………..

Organizace………………………………………………………………………………………………..

E- mail adresa, případně telefonní číslo………………………………………………………………………………………………………….

Zúčastním se celého semináře…………………………………………………………………

Zúčastním se jen informativní části semináře první den……………………………

Podpis ……………………………………………………………

Datum, místo…………………………………………………………………………………………….

 

DĚKUJEME ZA PŘIHLÁŠENÍ