Sdílení vánoční lásky s dětmi a investice do jejich budoucnosti

Sdílení vánoční lásky s dětmi a investice do jejich budoucnosti.

Pro děti vězňů může být život těžký, osamocený a depresivní. Je to ještě těžší o prázdninách, o Vánocích a během všech významných rodinných příležitostí a tradic. Statistiky říkají, že u těchto dětí je mnohem větší pravděpodobnost než u ostatních, že také jednou poruší zákon, dostanou se do destruktivních vztahů a budou se chovat nesociálně- to vše může vést k uvěznění v dospělosti nebo dokonce již v adolescenci. Dnešní děti vězňů jsou v nebezpečí, že se stanou zítřejšími vězni, pokud se společně nezapojíme a nedáme jim naději pro budoucnost. Počet dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu, se zvyšuje.Program Andělský strom (Angel Tree Program) je úspěšný, protože během obtížného údobí osamocení, kdy je rodič ve výkonu trestu, nabízí pochopení a pomoc. Andělský strom je cennou příležitostí, jak znovu spojovat děti a jejich rodiny nejen o Vánocích, ale během celého roku.

JAK SE ZAPOJIT: Děti vězňů jsou často přehlížené, zapomínané, odmítané a odsuzované jen na základě viny rodičů. Děti by neměly být trestány za své rodiče. Program Andělský strom nabízí příležitost, jak prakticky vyjádřit lásku a soucit k dětem, a rodinám v jejich potřebách, a pomáhá obnovit vtahy mezi rodičem a dítětem, poškozené uvězněním a odloučením. Výsledkem je radost dětí, nejen z dárků, ale také z vědomí, že maminka či tatínek na ně nezapomněli.

JAK VŠE PROBÍHÁ: Rodič ve výkonu trestu, který nemá peníze ani žádnou možnost, jak zabezpečit potřeby dítěte je často frustrovaný, zklamaný a bezmocný. Dopad vynucené a bolestné separace od rodiče, kombinovaný s finančním nedostatkem je pro dítě emočně zničující a zvyšuje riziko, že dítě samo se jednou trestné činnosti dopustí. Program pomáhá přemostit propast ve vztahu mezi rodičem a dítětem, způsobenou uvězněním, uspokojit základní fyzické a emoční potřeby, a posílit vztah rodiče s dítětem. Program, který se zaměřuje na dítě, se ukázal jako efektivní prevence kriminality s dalekosáhlými pozitivními účinky na společnost, církev a jednotu rodin.

PŘÍNOS PROGRAMU: Okamžitá pomoc nastává uzdravováním vztahu mezi uvězněným rodičem a jeho dítětem a je primárním smyslem programu Andělský strom, nicméně jsou tu i další vedlejší benefity této pomoci:Program dává nahlédnout církvím a dobrovolníkům možnosti pomoci ve vězeňství. Zatímco mnoho členů církví nemusí mít žádné povědomí o těchto potřebách, a ani zájem, o pomoc dětem zájem vždy je. Zahraniční zkušenost říká, že církve program vítají. Jakmile se tento program stane součástí církevních aktivit, na jeho bázi se pak často odvíjejí další návazné vězeňské programy. Mnoho dobrovolníků PFI v zahraničí se dostalo k této činnosti přes práci v Andělském programu. Na druhé straně vězni, kteří se programu účastní, se pak často zapojují do Biblického studia a jiných aktivit, které s takovouto pomocí úzce souvisí.

KROKY K USKUTEČNĚNÍ PROGRAMU: Andělský strom je partnerstvím mezi vězeňským společenstvím, vězeňskými sociálními pracovníky, vězeňskými kaplany, místními církvemi a společností. Následné kroky jak začít, by měly být vodítkem. Prvním krokem je určit časový plán pro distribuci dárků a pak plánovat zpětně na dva až tři měsíce, tak aby byl dostatek času k propagaci a přípravě.

Zapojení vězňů: Vězni, vybraní sociálním pracovníkem, nebo jiným vězeňským pracovníkem vyplní formulář. Do programu se dostane dítě ve věku do 15 let. Dítě vlastní nebo adoptivní, o které se stará vězňova manželka, manžel, příbuzný nebo pečovatel. Sociální pracovník musí ověřit, že není soudem stanoven zákaz kontaktu mezi rodičem a dítětem. Vězeň vyplní žádost spolu s osobním dopisem, které bude do dárku vloženo, a sociální pracovník žádost odešle vězeňskému společenství.

Zapojení církví: Žádost se předává církvi, nebo jiným dobrovolníkům. Vězeňské společenství nebo koordinátor z církve zatelefonuje, nebo napíše těm, kdo se o dítě starají a zjistí vánoční přání dítěte. Někdy může toto přání sdělit i rodič ve výkonu trestu. Domácnosti a děti, které bojují s ekonomickými obtížemi, mohou uvítat školní potřeby (tašky, sportovní oblečení), nebo jiné základní věci.

Církve nebo dobrovolníci a jejich koordinátoři mohou napsat přání dítěte na andělskou oznamovací nálepku. Nálepky se umísťují buď v kostele, nebo se zveřejňují jinou formou, tak aby se našel vhodný dárce. (Tento krok není nutný)

3. Členové církve, nebo jiní dobrovolníci, ochotní podpořit program, si vyberou andělskou nálepku a koupí dárek. Dobrovolníci se ujistí, zda dárek je vhodný a přiměřené ceny a přijatelný pro domov, ve kterém dítě je.

Poznámka: organizátoři by měli dobrovolníkům poradit, aby se vyhnuli dárkům, jejichž provoz a údržba jsou drahé, jako hračky na baterie, stejně tak se vyhnout dětským zbraním, nožům, a všem hračkám, které vybízejí k agresivnímu chování.

PŘEDÁNÍ DÁRKŮ

  1. Pro předání dárků je několik cest.
    1. Dobrovolníci z církve donesou dárek přímo do rodiny, pokud bydlí v blízkosti.
    2. Dárek se pošle poštou na uvedenou adresu, zejména, žije-li dítě příliš daleko, v jiném městě, v jiné zemi. Pokud by zaslání do ciziny bylo příliš drahé, doporučuje se kontaktovat Prison Fellowship v dané zemi a požádat o pomoc lokálně.

Některá církevní společenství mohou uspořádat vánoční Besídku Andělského stromu, společně s členy církve, vězeňskými dobrovolníky a rodinami. Besídka může být uvnitř věznice za účasti rodičů, pokud to vedení věznice povolí, nebo v církvi, za účasti těch, kdo se o děti starají.

K předání může dojít i ve vězení, kde je rodič umístěn a má povolení návštěvy. Je samozřejmě nejlepší, když rodič předá dítěti dárek přímo sám. (Vězeň nemůže mít dárek před předáním u sebe, je potřeba asistence sociálního pracovníka, či vychovatele, který se k návštěvě s dárkem dostaví).

Poznámka: v našich podmínkách je nejobvyklejší zaslání balíčku poštou do rodiny.

ANDĚLSKÝ STROM- BĚHEM CELÉHO ROKU

Péče o děti vězňů by neměla skončit o Vánocích, ale měla by nastartovat další události, které budují vztahy v rodinách během celého roku. Rozvíjení vztahů a uzdravování poškození, způsobených kriminalitou, potřebuje mnoho času, kreativity a pravidelnosti.

Kempingový Program Andělského stromu– je úspěšným příkladem pokračující péče. Program povzbuzuje, aby věřící z místních církví poskytli celodenní, nebo dvoudenní residenční křesťanskou kempingovou příležitost dětem vězňů, jako součást další péče o tyto děti.

Andělský Program Návrat do Školy – je další cestou, jak navázat na vánoční péči. Děti dostávají aktovky, školní potřeby, které si jejich rodiče nemohou dovolit koupit. Je důležité, že děti vědí, že na ně jejich rodič myslí a posílá tuto formu pomoci. Je to cesta, jak měnit životní osudy těchto dětí.

Andělský Program Den dětí – je oslava dětí a jejich rodičů přímo ve věznici, pokud to její vedení povolí.

Klub Andělský Strom– místo setkávání, kde si děti mohou zkoušet nové aktivity, sporty, pořádat koncerty, pouštět filmy, atd.

Andělský strom-Velikonoční oslava– čas slavení vzkříšení Krista a událost společného setkání dětí a těch, kdo o ně pečují.

Andělský strom Mentoring– spojuje poradce s dětmi z programů Andělský strom, aby je podpořil v jedné nebo více oblastech během následujícího roku.