Putující roušky

V posledních týdnech jsme od jednotlivých dárců i od některých věznic obdrželi roušky, které předáváme potřebným.

Část z nich dostala Armáda spásy, část Ordinace Kampa, část senioři v pražských Alzheimer centrech a část naši propuštění klienti z Klubu 2 Ryby.

Děkujeme, že s námi pomáháte! ❤️

roušky pro Armádu spásy (foto Martin Kabát)
roušky pro Ordinaci Kampa (foto Martin Kabát)
roušky pro pražská Alzheimer centra (foto Martin Kabát)