Týden modlitby a obnovy probíhá vždy v prvním adventním týdnu

Čtvrtým rokem se letos uskuteční sedmým rokem

TÝDEN MODLITEB ZA VĚZEŇSTVÍ

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi

(Židům 13:3)

                                                                           „Tlouct“ na Boží dveře

 

Všech více než  125 společenství PFI se každoročně spojuje k modlitbám za oběti trestných činů a jejich rodiny, za odsouzené muže, ženy a jejich blízké, zejména děti, za propuštěné a jejich bezpečné přijetí zpátky do společností, možnost bydlet, pracovat a nevracet se k trestné činnosti, za justiční systém, za zaměstnance věznic a další.

Podle svých tradic a zvyklostí si země PFI si vybírají vhodnou dobu v kalendářním roce pro tyto modlitby.

U nás je to začátek Adventu, doba příprav na Vánoce, kdy lidé jsou více nakloněni myslet na druhé, a být empatičtí. K modlitbám za tuto oblast je empatie a citlivost zapotřebí.

V době Adventu a pak Vánoc, se více než jindy  zamýšlíme nad tím, co druzí prožívají. Proč jsou kolem přibývající počty lidí bez domova, kdo jsou tito lidé, co se jim v životech porouchalo, proč na ně jen málo reagujeme a jak bychom reagovat měli? Proč tak trochu nechceme vidět oblast vězeňství, proč ji  odepisujeme, stavíme se k ní, jakoby se nás vůbec netýkala. A hlavně, proč jedni lidé ubližují druhým, co se přihodilo, k jakému zločinu došlo, a proč,  jak to ovlivnilo životy rodin obětí, pachatelů, komunit, kterým druzí něco vzali, -zdraví, klid, majetek, někdy dokonce život, a jak to ublížilo i samotným pachatelům, jejich rodinám, zejména zase dětem.

S poničeným zdravím bojují lékaři.  S poničenými životy bojuje soucit druhých a pomoc zejména  tam, kde ji společnost neposkytuje, protože i ji třeba pachatel zdánlivě vůbec nezaslouží. Je to ale pravda? Není třeba se zabývat ještě více pocity a potřebami obětí a nápravou jejich situace? Není třeba pomáhat  i sekundárním obětem, za které považujeme jak rodiny obětí, tak i rodiny pachatelů,  a to především   děti odsouzených?  Jak změnit fakt, že se dva ze tří odsouzených do věznice vrátí. Zákon a trest jsou odstrašujícím elementem. Trest slouží jako dočasná izolace od společnosti.  Dávno ale všichni vědí, že samotný výkon trestu nemá mravně proměňující charakter. Jak lze člověka změnit?  Jak lze uzdravit bolest oběti?

Na mnohé věci neznáme odpovědi, ale můžeme se za změny v životech modlit. Musíme se za to modlit, je to odpovědnost křesťanů, aby přispívali modlitbami, aby bojovali modlitbami, protože každá modlitba přináší užitek a něco ve světě mění.

Máme „tlouct“ na Boží dveře.

Chci vás srdečně přizvat k modlitbám za lidi, kteří spáchali zločin, aby to už podruhé neudělali, aby už nikomu z nás nikdy neublížili, za oběti, aby našly uzdravení z bolesti, i náhradu všech škod a aby se nezavíraly odpuštění, za děti všech, aby byly šťastné a dostaly se z kruhu osamění, smutku a stigmatizace, kam je zločin uvěznil.

Zvu vás srdečně k Týdnu modliteb za všechny, se kterými se Kristus osobně ztotožňuje a říká: cokoliv jste učinili jednomu z nich, udělali jste pro Mě.

O Vánocích slavíme narození Ježíše Krista, tyto modlitby mohou být dárkem k Jeho narozeninám, protože tím pomáháte jeho nejmilovanějším dětem.

Kristus si oblíbil lidi nejvíce zapomenuté, hříšné, zločince, vězně, bezdomovce, malé děti, všechny plačící, chudé a opovrhované, ty, kterým někdo ublížil, stalo se jim bezpráví.

Srdečně Vás k modlitbám zvu.

Letos nemáme finanční zdroje pro tisk těchto modlitebních inspirací, ale níže najdete texty alespoň v této elektronické podobě.

Ať se Vám tyto modlitby pro druhé vrátí v podobě vnitřního pokoje a radosti,

Gabriela Kabátová

TÝDEN MODLITBY A OBNOVY 

V Týdnu modlitby a obnovy se národní vězeňská společenství Prison Fellowship International po celém světě sjednocují v modlitbách za všechny, kterých se dotýká zločin a jeho následky. Během toho týdne se věřící modlí a zároveň se seznamují s problémy v této oblasti. Modlitby jsou povzbuzením pro místní církve, aby se zapojily do praktické pomoci obětem, pachatelům, propuštěným.

 

Neděle: Den usmíření

Modlitby: Za vězně, aby všichni byli souzeni spravedlivě.

Za usmíření vězňů s obětmi, rodinami a společností.

Za propuštěné, aby byli znovu přijati zpět ve společnosti.

Aktivity: Pokuste se odpustit někomu, kdo vás zranil, nebo urazil.

Pozvěte rodinu vězně nebo propuštěného do své církve, nebo akci vašeho společenství.

 

Pondělí: Den péče o oběti

Modlitby: Za oběti, aby Pán uzdravil jejich bolest a aby je osvobodil od strachu a úzkosti.

Za oběti, aby cítily podporu a povzbuzení ve společnosti.

Aktivity: vyhledejte společenství nebo sdružení, kde zjistíte, jak můžete obětem zločinu

pomoci. Pozvěte toho, kdo se stal obětí zločinu do své církve, nebo na osobní setkání.

 

Úterý: Den restorativní justice

Modlitby: Za spravedlivost a pokoj ve společnosti.

Aby Bůh dal moudrost soudcům a všem dalším autoritám justice.

Za zákonodárce, aby iniciovali zákony, které navrátí dřívější pachatele do společnosti.

Aktivity: založte studijní skupinku, která se bude věnovat základním principům restorativní justice.

Uspořádejte seminář o restorativní justici pro právníky, soudce a justiční pracovníky.

 

Středa: Den podpory pro propuštěné vězně

Modlitby: aby propuštění získali možnost a podporu znovu se navrátit do společnosti.

Aby společnost neměla strach podporovat a přijmout propuštěné vězně.

Aby propuštění získali sílu odolat všem nástrahám a pokušením.

Aktivity: Zeptejte se kaplanů a pracovníků věznic, jak můžete podpořit propuštěné.

Vytvořte skupinku pro propuštěné, která se bude týdně scházet.

Staňte se dobrovolníky vězeňského společenství.

 

Čtvrtek: Den služby pracovníků věznic

Modlitby: za ochranu vězeňských zaměstnanců a jejich rodin.

Za spolupráci a respekt mezi zaměstnanci věznic a uvězněnými.

Za všechny, kdo ve vězeňství pracují, aby byli požehaní milostí a vytrvalostí.

Aktivity: navštivte vězeňské pracovníky a dozorce, nebo jim jiným způsobem poděkujte za jejich práci. Veřejně pochvalte pracovníky věznic za jejich službu pro společnost. Pozvěte dozorce k vám do společenství a oceňte je.

 

Pátek: Den podpory rodin

Modlitby: za rodiny vězňů, aby měli péči a podporu ve společnosti.

Aby oddělení vězňů od jejich blízkých neznamenala zničení vztahů.

Aktivity: navštivte rodiny vězňů, povzbuďte je a nabídněte praktickou pomoc.

Pomozte těmto rodinám při hlídání děti, nebo s dopravou, aby mohli vězněného navštívit.

S vězeňskými kaplany a skupinami dobrovolníků podpořte manželské a rodinné semináře pro vězně (či propuštěné) a jejich partnery.

 

Sobota: Den návštěv uvězněných

Modlitby: za vězně, aby přijali Boží lásku a nabídku „svobody“ v něm.

Aby vězni našli naději a svobodu od strachu.

Aktivity: navštivte vězně, kteří nemají pravidelné návštěvy. Zúčastněte se vězeňské bohoslužby nebo studia Bible.

 

Neděle: Den proměny

Modlitby: za vězně, propuštěné, oběti a jejich rodiny, aby byli proměněni mocí kříže.

Za více než 100 vězeňských společenství po celém světě.

Aktivity: pozvěte bývalého vězně, kaplana nebo toho, kdo byl obětí zločinu, do své církve, sboru, aby sdílel svou zkušenost s Boží láskou a spravedlností. Uspořádejte setkání bývalých vězňů a jejich rodin