Příprava na propuštění odsouzených a následná péče na svobodě

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti znevýhodněných a nízko kvalifikovaných, či rizikových osob ve výkonu trestu a po propuštění, nabídnout práci a ubytování, pozitivními vzory zabránit bezdomovectví, nebo návratu ke kriminální minulosti.