Program Klubu Dvě ryby – Kavárna PP

 Klub se schází každé první a třetí pondělí v měsíci od 18,00 do 20,00 hodin

celý rok, mimo července a srpna

Praha 5, Lidická 18, Armády Spásy- suterén

Nejčastější témata setkání:

Odpuštění, Přijetí odpovědnosti za minulé jednání,  Omluva, Odpouštění, Trh práce,

Dluhy a exekuce,  Doklady, Cesty do místa trvalého bydliště

Soucit, Vnitřní uzdravení, Přijetí 

 Konec života na ulici nebo ve squotu, 

Pomoc nově propuštěným, Mentoring po telefonu, Jednání s úřady, Nalezení lékaře, Potravinová pomoc z Potravinové banky, Hygienické potřeby, Oblečení

Řešení dávek hmotné nouze, Ubytování a bydlení

 Radost, Pokoj, Přátelství,  Naděje, Vřelé přijetí pro každého,

a mnohé další…….