Programy MVS

Programy Mezinárodního vězeňského společenství:

 • „Změna je možná“: Příprava odsouzených na propuštění  a následná péče na svobodě
 • Osobní mentoring propuštěných 
 • „Metanoia II“: finanční podpora propuštěných
 • „Andělský strom“ vánoční projekt pro děti vězňů
 • „Andělský kemp“ letní tábory pro děti vězňů
 • „Den s dítětem“ celodenní setkávání rodin s dětmi uvnitř vězni
 • Restorativní justice: Building Bridges- restorativní dialogy obětí a odsouzených
 • Klub pro propuštěné Dvě ryby, nízkoprahový svépomocný klub
 • Projekt „Vězňova cesta“ – projekt snižování agresivity a hledání životních změn
 • Služba dopisování s odsouzenými 
 • Koncerty ve věznicích s osobními svědectvími
 • Koncert s rozhovory na téma vězeňství „5 Tváří Zdi“ v Senátu Parlamentu ČR každoročně