Projekt „Vězňova cesta“

Dne 24. 5. 2019 proběhlo slavností předávání certifikátů odsouzeným, kteří úspěšně prošli projektem „Vězňova cesta“.  Projekt probíhal ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, konkrétněji ve Věznici Rýnovice.