Projekt restorativní justice Building Bridges, novinky

image002.jpg@01CFD71A.F6A62980

Logo

Evropský projekt Building Bridges, setkávání nesouvisejících obětí a pachatelů k pětitýdennímu restorativnímu dialogu uvnitř věznice,  bude odstartován v České republice ve Věznici Vinařice, kterou pro projekt vybralo  GŘVS. Termín zahájení prvního pilotního projektu závisí na dohodě s věznicí. V rámci harmonogramu měl být projekt zahájen již v březnu 2015.

Projekt se uskutečňuje zároveň v Německu, Itálii, Španělsku Portugalsku, Maďarsku a Nizozemí a je řízen a monitorován Universitou Hull ve Velké Británii a Makam Research v Rakousku.

Více na www.restorative-justice.eu

EU JUST/2013/JPEN/AG