Program Andělský strom – vánoční dárky dětem odsouzených

logo-angel-tree1Stále je možné poslat dárek dítěti, které by jej jinak nedostalo.
DĚTI NEMOHOU ZA SVÉ RODIČE, NESTIGMATIZUJME JE!

POKUD NEMÁTE ČAS NA NÁKUP A ODESLÁNÍ DÁRKU, PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA KONTO ERA:

243511614/ 0300

DĚKUJEME VÁM ZA DÁREK PRO DÍTĚ, KTERÉ MÁ RODIČE VE VĚZENÍ. JSME ZAPLAVENI ŽÁDOSTMI RODIČŮ, KTEŘÍ NEMAJÍ PENÍZE NA TO, ABY DÁREK KOUPILI.
S DÁRKEM DÍTĚ DOSTANE I VÁNOČNÍ DOPIS OD SVÉHO TÁTY ČI MÁMY Z VĚZENÍ.
DÁREK A DOPIS SPOJÍME A OBOJÍ BUDE POD STROMEČKEM