PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM – PŘIHLÁŠKA PRO JEDNOTLIVCE:

CELÉ JMÉNO A TITUL……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

ADRESA CÍRKVE…………………………………………………………………………………………………………………

ADRESA DÁRCE…………………………………………………………………………………………

…………………………….

POČET DÁRKŮ, KTERÉ CHCETE KOUPIT A ODESLAT, NEBO VÝŠE VAŠEHO FINANČNÍHO DARU

………………

KONTAKT TELEFONNÍ………………………………………………………………

KONTAKTNÍ E- MAILOVÁ ADRESA…………………………………………….

SEZNÁMIL / SEZNÁMILA/ JSEM SE S PRAVIDLY PRO ZASÍLÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM ODSOUZENÝCH RODIČŮ.

JMÉNO, PODPIS A DATUM……………………………………………………………………………………………………….