PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM 2012- PŘIHLÁŠKA PRO FARNOST NEBO SBOR:

FARNOST/ SBOR……………………………………………………………………………………………………

ADRESA FARNOSTI / SBORU……………………………………………………………………………………….

CELÉ JMÉNO A TITUL KONTAKTNÍ OSOBY……………………………………… .. ……………….

TELEFON KONTAKTNÍ OSOBY………………………………………………………………………….

E- MAIL ADRESA KONTAKTNÍ OSOBY………………………………………………………………..

POČET DÁRKŮ, KTERÉ CHCE FARNOST/ SBOR ZAKOUPIT A ODESLAT NEBO VÝŠE FINANČNÍHO DARU……………………………………………………………………………………………………

SEZNÁMIL/ SEZNÁMILA/ JSEM SE S PRAVIDLY PRO ZASÍLÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM ODSOUZENÝCH RODIČŮ.

JMÉNO, PODPIS A DATUM………………………………………………………………………….