Andělský strom – kroky dárce

Děkujeme Vám, že jste stal dobrovolným dárcem v programu Andělský strom, posílání vánočních dárků dětem rodičů ve výkonu trestu. Moc si Vašeho rozhodnutí vážíme. Dovolte nám několik rad, jak dál postupovat.

V tuto chvíli jste obdržel jméno, adresu, a věk dítěte, či dětí. Zároveň znáte telefonní číslo toho, kdo o dítě pečuje.

Navrhujeme následné kroky, pokud se se svým koordinátorem nedomluvíte na jiném postupu.

Dobře uschovejte dopis rodiče dítěte i všechny údaje o dítěti. Nový osobní dopis bychom už nestihli obstarat.

Dopis, ani údaje nedávejte ani neukazujte nikomu dalšímu. Jsou určené pouze pro Vás. Chraňte soukromí rodiny, které chcete pomoci. Údaje v žádném případě nezveřejňujte.

Podle věku a pohlaví dítěte zakupte dárek. Doporučené minimální ceny dárků jsou od 250 Kč pro děti velmi malé, od 350 pro děti od 7 let a od 450 Kč pro děti starší 11 let. Dárek nemůže být věc starší, ale jen nově koupená jako pro vlastní dítě. V sociálně slabé rodině to může být jediný dárek, který děcko dostane. Každopádně to bude dárek hlavní.

Pokud máte možnost, zatelefonujte předem pečující osobě a zjistěte přání či potřebu, kterou dítě má.

Při kontaktu s rodinou uvádějte jen své jméno a telefonní číslo, nikoliv svou adresu. Ochraňte si své soukromí.

KOUPENÝ DÁREK ZABALTE DO VÁNOČNÍHO PAPÍRU. PAK PŘIDEJTE OSOBNÍ DOPIS OD RODIČE A DÁREK ZABALTE DO KRABICE PRO ODESLÁNÍ. Pokud v jedné krabici posíláte dárky pro více sourozenců v rodině, nezapomeňte jednotlivé dárky označit jmény dětí.

Jak napsat správně adresu:

NA BALÍKU MUSÍ BÝT UVEDENÉ JMÉNO PEČUJÍCÍ OSOBY A POD NÍM JMÉNO DÍTĚTE. POKUD VYNECHÁTE JMÉNO DOSPĚLÉ OSOBY, KTERÁ O DÍTĚ PEČUJE, POŠTA DÍTĚTI DÁREK NEVYDÁ A DÁREK SE PAK VRACÍ ZPĚT NA ZPÁTEČNÍ ADRESU.

JAKOU UVÉST ZPÁTEČNÍ ADRESU: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUVÁDĚJTE SVOU VLASTNÍ ADRESU, JAKO ODESILATELE UVEĎTE: ADRESU SVÉHO SBORU ČI FARNOSTI.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZÁSILKA VRÁTÍ, SPOJTE SE S RODINOU A DÁREK ODEŠLETE ZNOVU.

DÁRKY JE MOŽNÉ PŘED ZABALENÍM VYFOTOGRAFOVAT A MAILEM NEBO POŠTOU NÁM FOTO POSLAT. SPOJÍME SE S ODSOUZENÝM RODIČEM, KTERÝ TAK MŮŽE VIDĚT, CO DÍTĚTI „ POSLAL“. RADOST PAK BUDE DVOJNÁSOBNÁ.

JESTLIŽE SE ROZHODNETE DÁREK DO RODINY SÁM ODNÉST, MÍSTO ODESÍLÁNÍ, KONTAKTUJTE NÁS A PORÁDIME VÁM, JAK TO UDĚLAT A NACHYSTAT. RODINA S TÍM MUSÍ SOUHLASIT A ČEKAT VÁS.

DÁREK ODEŠLETE POŠTOU NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2013  NEZAPOMEŇŤE NA JMÉNO PEČUJÍCÍ OSOBY V ADRESE.

 

CO NEDĚLEJTE:

NA BALÍK NEUVÁDĚJTE JMÉNO ODSOUZENÉHO RODIČE VE ZPÁTEČNÍ ADRESE, I KDYŽ DÁREK POSÍLÁTE JEHO JMÉNEM, UVÁDĚJTE ZPÁTEČNÍ ADRESU SVÉ CÍRKVE

– PŘI TELEFONÁTU S RODINOU SE NENECHTE VMANIPULOVAT DO ČEHOKOLIV DALŠÍHO A IHNED NÁS KONTAKTUJTE, POKUD BY RODINA MĚLA JINÉ POŽADAVKY

KONTAKTUJTE NÁS V PŘÍPADĚ ČEHOKOLIV NEOBVYKLÉHO

POKUD RODINA ŘEKNE, ŽE DÁREK OD ODSOUZENÉHO NECHCE, RESPEKTUJTE TO! PŘIDĚLÍME VÁM IHNED JINÉ DÍTĚ.

– NEZAPOMEŇTE, ŽE DÍTĚ NA DÁREK ČEKÁ, PROTOŽE ODSOUZENÝ RODIČ RODINU INFORMUJE.

– NEPOSÍLEJTE VĚC STARŠÍ, ALE JEN NOVĚ KOUPENOU

DEJTE POZOR, ABYSTE DÍTĚ A RODINU NEZKLAMALI.

– POSÍLÁME MNOHO VAROVÁNÍ, ALE DOPOSUD JSME NEMĚLI ŽÁDNÝ PROBLÉM A JSME JEN VELMI OPATRNÍ. 

DOPORUČUJEME: USCHOVEJTE SI  TELEFONÍ ČÍSLO RODINY A KONTAKTOVAT MŮŽETE RODINU NAPŘÍKLAD O VELIKONOCÍCH, PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, NEBO O PRÁZDNINÁCH, KDY RODIČE NEMÍVAJÍ DOSTATEK PENĚZ, ABY DĚTI POSLALI DO LETNÍ TÁBOR, NEBO ABY NAKOUPILI POMŮCKY DO ŠKOLY . NEVÁHEJTE NABÍDNOUT POMOC I BĚHEM ROKU.  ANDĚLSKÝ STROM VÁNOCEMI NEKONČÍ. RODINY ODSOUZENÝCH  JSOU VDĚČNÉ I JEN ZA VÁŠ ZÁJEM. POKUD RODINA NABÍDKU VAŠÍ POMOCI KDYKOLIV BĚHEM ROKU PŘIJME, ALE NEJSTE SI NĚČÍM JISTÍ,  PORAĎTE S NÁMI O KONKRÉTNÍ SITUACI.

DĚKUJEME VÁM ZNOVU, ŽE JSTE SE ROZHODLI POMOCI DÍTĚTI, KTERÉ NEMŮŽE ZA TO, CO UDĚLALI JEHO RODIČE A ZA SOUCIT S JEJICH MOMENTÁLNÍ SITUACÍ V RODINĚ.

Ať Vám Pán žehná, a to zvláště o těchto Vánocích, kdy budete v srdci dalšího dítěte a jeho rodiny. Tento zážitek se obdarovanému dítěti, ale ani Vám už nikdy neztratí.

 

S přáním všeho dobrého,

 

Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka MVS