Přihláška do programu Andělský strom

Přihláška do programu Andělský strom 2015:

 

 

 

Církev: ____________________________________________________________________________

 

Adresa: ____________________________________________________________________________

 

E- mail adresa: ______________________________________________________________________

 

Telefon: ___________________________________________________________________________

 

Jméno kontaktní osoby (koordinátora sboru či farnosti pro program Andělský strom):

 

___________________________________________________________________________________

 

Telefonní číslo koordinátora: ___________________________________________________________

 

E- mail adresa koordinátora: ___________________________________________________________

 

Počet dárků, které může církev koupit (nebo výše částky, kterou chce věnovat) : _________________

 

 

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů výše uvedených, v rámci programu Andělský strom 2015.

 

 

————————————————————

Datum                            Podpis

 

 

 Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na brněnskou adresu projektu:

Betanie – Mezinárodní vězeňské společenství

Kamenná 1

639 00 Brno

Nebo oskenovanou na e-mailovou adresu: secretary@prisonfellowship.cz