PŘEDNÁŠKA: „PRÁCE KAPLANŮ VE VĚZNICÍCH“

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat a na přednášku v rámci podzimních pravidelných školení dobrovolníků v oblasti vězeňství v CB Soukenická, které se koná každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci.

aktuálně:

Mgr. Robert Čovan, kaplan věznice Jiřice:

téma: „Práce kaplanů ve věznicích“

den: pondělí 13. 10. 2014

čas: 18.00 hodin (od 17:30 modlitební setkání)

místo: CB Soukenická 15, Praha 1