Pozvánka na setkání „bývalých“ do Jablonce nad Nisou, pořádá CB a vězeňská kaplanka Mgr. K. Jakubalová

A D U L Á M

„Kolem Davida se v jeskyni Adulám shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti.“ – Bible – 1.Sam 22,1n

Milí přátelé,
zveme Vás na naše tradiční, již patnácté, společné setkání, pořádané vždy ve spolupráci
s místním sborem Církve bratrské

Setkání se uskuteční
v sobotu 28. května 2016 od 9.30 hod.
v prostorách Církve bratrské v Jablonci nad Nisou, Smetanova 26

Vzhledem k náročnosti současné doby, kdy sledujeme neustálý zápas o prosazení pravdivých postojů ve společnosti, v církvi i v rodinách, kdy není nouze o nejedno zklamání,
zvolili jsme pro orientaci a povzbuzení téma

BOJ DOBRA SE ZLEM

Chceme povzbudit k dobrému rozeznání a ukázat na radost,
když se necháme Bohem vést a se zlem vítězíme.
Chceme i naslouchat osobním svědectvím a zkušenostem v tomto zápase.
Společně se budeme modlit i zpívat.

Jako obvykle zveme také zástupce pomáhajících organizací, kteří budou mít příležitost
nejen naslouchat, ale také se připojit svými svědectvími a zkušenostmi.

(Nezapomeňte na přímluvné modlitby za toto setkání!!!)

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Uvítání, dále biblický úvod k tématu (kaz. CB Jan Valeš st.).
10.00 – 11.00 Akce a zkušenosti MVS v ČR „Stavění mostů“ – Gabriela Kabátová, Praha
11.00 – 12.30 Svědectví, která povzbudí – moderátorem Květa Jakubalová, kaplanka VS ČR.
12.30 – 13.15 Občerstvení a rozhovory ve skupinkách (strava zajištěna, přispět lze na místě).
13.15 – 15.00 Pokračování ve svědectví a vzájemném sdílení.
15.00 Shrnutí a závěr setkání. Možno podat návrhy na téma příštího setkání.

Na setkání s Vámi se těší

Jan Valeš st. Květoslava Jakubalová
723 082 494 „jan.vales.st@volny.cz“ 602 786 974

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti SMS, mejlem aj. na kazatele J. Valeše st.
Uveďte, pokud možno počet osob.