Pozvánka na přednášku Pavla Zvolánka 12. 9. 2016

Milí přátelé,

začínáme třetí cyklus přednášek na téma vězeňství, pomoc propuštěným, pomoc  obětem, restorativní justice, zkušenosti kaplanů a další.

Budeme se setkávat se zajímavými hosty vždy druhé pondělí v měsíci od 18,00 do 19,30 hodin v CB Soukenická 18, Praha 1.

Podzimní cyklus zahájíme přednáškou:

„Z Rýnovic do Valdic“

Přednášející:

Mgr. Pavel Zvolánek

kaplan Věznice Valdice, Předseda VDP

  1. 9. 2016

CB Soukenická 15, Praha 1