Pozvánka na listopadovou přednášku MVS: Mgr. Anna Semanová PhD.

Milí přátelé,

listopadovou přednášku budeme věnovat učení se hovořit správně s propuštěnými, ale i s lidmi uvnitř věznic.  Jak vést rozhovor, jak se bránit manipulaci, jak co nejvíce vyčíst  z verbální i neverbální  komunikace. Správně vedený rozhovor je mimo jiné i  jedním z prvků, které jsou prevencí syndromu vyhoření. Při špatně vedeném rozhovoru můžeme podsouvat své myšlenky a špatně naslouchat, můžeme na sebe brát odpovědnost, která nám nepřísluší a můžeme udělat celou řadu zásadní chyb, kterými potřebnému člověku uškodíme. Přednáška je bezplatná.

14.11.2016: „Pomáhajúci rozhovor v postpenitenciárnej starostlivosti“

Přednášející: Mgr. Anna Semanová, PhD. (špeciálny pedagóg a terapeutka aktuálne pôsobiaca v MVS)
 Soukenická 15, P1, Sbor Církve bratrské od 18,00 do 20, 00 hod.