Osobní mentoring propuštěných

Na článku se nyní pracuje. 

Osobní mentoring je probíhající aktivitou.

———————————————————————

Pokud máte volný čas, a pokud se stanete naším dobrovolníkem.

Po vyškolení se také můžete stát součástí některého týmu pro věznice: Světlá nad Sázavou, Velké Přílepy (Ruzyně), Jiřice a Pankrác.

Nejvíce práce je třeba po propuštění odsouzených, kteří projdou kurzem Příprava na propuštění, a to ode dne jejich výstupu z výkonu trestu po minimálně dva měsíce až dva roky.

Připojte se k nám a zkusme společně docílit, aby tito lidé už dál druhým neubližovali. Je to možné skrze křesťanský mentoring na svobodě. Naučíme Vás, jak s klienty pracovat, jak se vyhnout osobním rizikům a jak se podílet na větším bezpečí v České republice.

Naši klienti v naprosté většině nerecidivují, zatímco celonárodní počet recidiv je 72 %, tedy více než 7 z 10 odsouzených se vrací zpět, protože samotný výkon trestu odsouzené většinou k dobrému nemění.

Z této práce budete mít radost.

Pokud nemáte dostatek volného času, můžete se připojit svou finanční pomocí. Zabráníte tak dalším zločinům, které se už nemusí stát.