Odborný seminář o vězeňství a postpenitenciární péči

O. s. Za branou Vás zve na další odborný seminář o vězeňství a postpenitenciární péči, tentokrát věnovaný rodinám odsouzených a jejich dětem.

Přispívá k resocializaci odsouzených během výkonu trestu jejich pravidelný kontakt s rodinou a dětmi?  Jaký vliv má na děti to, že jsou jejich rodiče ve vězení? Někteří vězni si na tělo nechávají tetovat podobizny svých blízkých a další ornamenty – jaké důvody k tomu mají?

Na semináři vystoupí:

  • Jan Frank, předseda o. s. Za branou se zkušenostmi z programu „Společně pro rodinu“.
  • Dana Vrabcová z Českého Helsinského výboru, který se návštěvám dětí ve věznicích věnuje nejdéle a má s tím bohaté zkušenosti.
  • Gabriela Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství, které působí v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou a pomáhá propuštěným ženám – matkám posléze i na svobodě.

Ve druhé části semináře nás Alena Oudová, studentka antropologie ze Západočeské University v Plzni, která se jako jedna z mála u nás věnuje problematice tetování ve věznicích, seznámí se svou prací a přednese příspěvek na téma „Symbolika tetování vězňů ve výkonu trestů odnětí svobody“.

Seminář se bude konat ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 14 hod. 
v prostorách SONS ČR v Praze 1, Krakovská 21
/klubovna v přízemí, zvonek klubovna /

Těšíme se na Vaši účast, kterou nám prosím potvrďte na mail zabranou@gmail.com

Vstupné je zdarma, na místě bude kasička s možností zanechání příspěvku na nájem prostor a drobné občerstvení.

Za branou, o. s.
Bezručova 864, 252 30 Řevnice
Tel.:737 808 795723 223 614
zabranou@gmail.com       http://zabranou.cz