Nový klub pro oběti tresných činů

Klub Studna 

Na podzim loňského roku jsme otevřeli Klub Studna, určený přímým i nepřímý obětem trestných činů.

Setkávání skupinky přináší pomoc, úlevu a podporu  všem, kdo byly  jakkoliv poškozeni trestným chováním.  Jedná se o oběti  vážných i méně vážných trestných činů,  sexuálního, nebo domácího násilí. Všechny sdílené  informace zůstávají přísně anonymní.

Klub se schází každý druhý čtvrtek od 17 do 19 hodin v Praze. Nejbližší datum setkání je 6. února 2014.

Do klubu je třeba se objednat písemně nebo telefonicky:

E- mail: info@prisonfellowship.cz

Telefon: 602 308 210