Nový Klub Dvě ryby

Nový Klub Dvě ryby

Pro propuštěné, jejich rodiny a přátele se Klub schází od letošního jara ve sboru AS v Praze 5 v Lidické ulici

Smyslem založení a setkávání v Klubu je podpora všem, kdo se vrátili z výkonu trestu a hledají přátele, jiný typ komunikace, jisté zázemí. V Klubu se potkávají i přátele a rodiny odsouzených či propuštěných, a také jednotlivci a neziskové organizace, které o propuštěné pečují.

Dnem, kdy odsouzený opustí věznici, nastává často ta nejtěžší část jeho trestu. Je těžké najít hned ubytování, pokud rodina přestala být funkční, nebo nikdy neexistovala, je těžké najít práci, a to i dlouhou dobu po propuštění. Není možné vyjít s finančními částkami od státu. Situace je často zcela beznadějná a pokušení zase znovu jednat jako před odsouzením je někdy veliké, nebo se zdá jako jediné možné řešení.

Recidiva u nás je zhruba 60%, to znamená, že více než každý druhý propuštěný se zase vrací zpět do věznic.

Propuštění potřebují naší podporu. Dokud se stát nezačne o tuto skupinu více zajímat, nastupují dobrovolníci z církví a nestátní organizace.

Věřící vždy o vězně pečovali a nabízeli pomoc i po propuštění z trestu. Situace je teď ale zcela jiná, než kdykoliv předtím v historii křesťanství. V době totality stát přejal tak absolutní kontrolu nade vším, že církve od té doby téměř zapomněly na své milosrdenství vůči vězňům, a nemají tendenci se do této oblasti pouštět. Není divu, je to někdy nebezpečné a nevděčné úsilí.

Písmo se ale o vězních jasně zmiňuje a Kristus se s uvězněným identifikuje a říká, že služba vězni, je službou Jemu samotnému. Rozumí se tím samozřejmě také

propuštěný člověk, protože ten často ani nemá, na rozdíl od odsouzeného, nic k jídlu a kde bydlet. Je společensky stigmatizovaný a automaticky dopadá na společenské dno, bez ohledu na to, za jaký zločin byl odsouzený a co ho ke zločinu vedlo.

Propuštěný nemá důvěru společnosti a za určitých okolností může pobyt ve výkonu trestu jeho charakter spíše „ dolomit“ než napravit. Doba po propuštění mu pak nedává naději, ale může jej zcela srážet duchovně, duševně i fyzicky.

Klub pomáhá ale také těm, kdo o propuštěné pečují. Je možné tu sdílet zkušenosti, spojovat úsilí jednotlivých neziskovek a církví, je možné se učit a dozvídat o nových možnostech.

Hlavním motivem pro setkává je načerpávání sil, ať už je příchozím kdokoliv, a to se v Klubu děje skrze modlitby a chvály. Do Klubu přicházejí i lidé, kteří zatím víru nenašli, ať už trestaní, či netrestaní, zaměstnanci státní správy, partneři z neziskových organizací, a tato setkávání je naplňují a mají z nich radost.

Práce klubu navazuje na práci uvnitř věznic, zejména na práci s odsouzenými ženami ve Světlé nad Sázavou, které procházejí 1-2letou přípravou na propuštění, a pak zůstávají v péči dobrovolníků- mentorů. Jsou to věřící lidé z mnoha církví v republice, kteří dávají svůj čas a životní zkušenosti k podpoře druhých. Z věznice propuštěné odvážejí do míst ubytování či náhradního ubytování, zvou je do svých sborů, provázejí je těžkým obdobím přizpůsobování na svobodě. První hodiny po propuštění bývají zcela zásadní pro celé další směřování a osud člověka.

Klub se schází dvakrát do měsíce, vždy v pondělí od 15:00-17:00 hodin. Příprava setkání od 14:00 hodin.

Klub je možné podpořit i na dálku modlitbami. Děkujeme za to.

Fotogalerie:

zp8497586rq