Novou předsedkyní Rady MVS je od června paní Mgr. Květoslava Jakubalová

ja-2016

Seznamte se s novou Předsedkyní rady MVS, která letos v červnu ve funkci nahradila odcházející paní Kelly Prudek.

Mgr. Květoslava Jakubalová – dlouholetá kaplanka Věznice Rýnovice, bývalá Hlavní vězeňská kaplanka říká:

“ O vzniku MVS jsem se dozvěděla v době, kdy jsem byla hlavní kaplankou VS ČR. Přišlo mi jako velmi dobré, že jde o ekumenickou organizaci, která má ve světě dlouhodobé zkušenosti v práci s odsouzenými i bývalými vězni a jejich rodinami. Velmi mi leželo na srdci, že právě u nás chybí do značné míry doprovázení lidí po výstupu z VT, zejména pokud to jsou lidé, kteří uvěřili a chtějí být ve spojení s věřícími lidmi i venku. Jako kaplani jsme se samozřejmě snažili naše klienty neopouštět, ale je to možné jen do jisté míry a u malého počtu. MVS jsem tedy vnímala jako organizaci, která se může ujmout tohoto úkolu. Přes značné obtíže, na které MVS narážela, je pro mne zjevné, že jde o dílo, které je pod Boží ochranou. Obdivuji, kolik práce se podařilo vykonat tak malému počtu lidí během necelých 6 let, proto jsem se nyní rozhodla pomoci svými zkušenostmi z 22 leté pastorační práce ve vězení a pomoci i svými kontakty. Co se mi nejvíce líbí na MVS? Určitě to, že efektivně a flexibilně pracuje bez zbytečného schůzování a nekonečných debat. A co ještě? Na závěr to vyjádřím slovy jedné sestry z naší jablonecké skupiny: „Ráda se setkávám s lidmi, kteří si na nic nehrají.“

Krátký profesní životopis:

Práce s Rómy: v 80.letech ozdravné tábory s romskými dětmi, počátek 90 let katechetická výuka ve zvláštní škole (rómské děti), návštěvy rómských rodin.
Během doby, kdy jsem byla ve funkci tajemníka městského úřadu práce s lidmi, kteří byli přes ÚP zaměstnání na veřejně prospěšné práce (většina z nich měla za sebou výkon trestu)
Od 1994 docházím do věznice v Rýnovicích na základě pověření církve, od 1.8.1999 jsem kaplankou (kaplanská služba vznikla v roce 1998)
Ve funkci hlavní kaplanky 2010 – 2015 ekumenická spolupráce s církvemi i zástupci jiných náboženství (Muslimská obec v Praze, Pražská židovská obec, buddhisté, hnutí Hare Kršna apod. podle potřeby vyplývající z funkce) a spolupráce s pomáhajícími neziskovými organizacemi (MVS, Nová Šance, Za branou, Moře času), dále spolupráce s Probační a mediační službou apod.