Nová dvojjazyčná publikace, kterou je možné objednat E- mailem : Hála, J., Jánský, P., Kabátová, G. (2017):

Název: Výkon trestu odnětí svobody citlivý k rodině / Imprisonment that considers the families of prisoners.

Vydalo: České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. ISBN 978-80-7394-628-9.

ANOTACE

Publikace Výkon trestu odnětí svobody citlivý k rodině je věnována modernímu evropskému penologickému trendu reagujícímu na skutečnost, že nejvíce jsou aktem uvěznění jednoho z rodičů postiženy děti. Přispívá k evropské diskusi koncipující takový výkon trestu odnětí svobody, který je komplexně citlivý k rodině. Seznamuje s řadou projektů, které usnadňují nebo dokonce umožňují, aby rodinný život včetně edukace dětí oběma rodiči nebyl přerušen ani v době uvěznění otce, případně matky. Zaměřuje se však rovněž na to, aby rodiče nečekali pasivně na vstřícné kroky vězeňských služeb, ale vlastní aktivitou napomáhali směřování ke společnému cíli. Text je určen jak vysokoškolským studentům, tak také všem členům postižených rodin. Užitek z jeho četby mohou mít též profesionálové a dobrovolníci působící ve vězeňských službách i mimo ně, kteří napomáhají procesu reintegrace osob propouštěných z vězení do svobodné demokratické společnosti.

Celý text je paralelně v češtině a v angličtině – publikace je tak i vhodným dárkem pro zahraniční návštěvníky českých vězeňských zařízení.

Cena dotované publikace je 55Kč. Je ji možno zakoupit nebo objednat k dodání v Akademické knihovně Jihočeské univerzity (prodejna.skript@jcu.cz).