Naši dobrovolníci

Seznamte se s některými našimi dobrovolníky

Činnost MVS by nebyla možná bez obětavého zapojení dobrovolníků. Několika z nich jsme se zeptali, co je k jejich službě motivuje a co si z ní odnášejí.

 

 

Eva Sovinská

návštěvy ve věznicích, program oddlužování a finanční gramotnosti, Andělský strom

K pomoci mě vyzvala sestra ze sboru. Nejdříve u mě zapracovala zvědavost – podívat se někam, kde to neznám. Později jsem se ale začala potkávat s lidmi, povídat si s nimi, poslouchat jejich životní příběhy. A uvědomila si možnost jim pomoci.

Práce s odsouzenými mi přináší vhled do světa lidí, které jsem nepotkávala. Je velmi poučné je poslouchat a spolu s nimi rozplétat příčiny, proč jsou ve vězení. Hlavně pak hledat cesty, jak se dalšímu pobytu vyhnout.

 

Pavla Hrušková

návštěvy ve věznicích, program Příprava na propuštění, Andělský strom, Den s dítětem, sbírky hygienických potřeb pro ženské věznice

Nejvíce mě motivuje, když vidím, s jakou radostí nás ženy ve věznici vítají, když přijdeme. A že kolikrát stačí jen vlídné slovo a otevřené srdce, abychom někoho velmi potěšili.

Práce s odsouzenými mi přináší především radost ze služby potřebným. Z možnosti předat jim radostnou zvěst o Ježíši.  Často se také naučím něco nového sama o sobě, vede mě to k větší pokoře a vděčnosti za to, co mám.

 

Lenka Hellerová

vedoucí týmu pro věznici Jiřice, mentorka, manažerka projektu Příprava na propuštění

Mám radost z lidí, kteří se na nás obracejí s prosbou o pomoc. Krok za krokem pak řešíme jejich situaci. Je úžasné vidět výsledky, i když mnohdy jsou znatelné až po delší době. Vidět Boží práci je moje motivace.

Práce s odsouzenými mi přináší radost. Možnost být na chvilku součástí jejich života i rodiny, vidět, jak se uzdravují vztahy mezi nimi. V mnohém je to dobrodružství, není to stereotypní práce. Určitě se nedá dělat bez Boha.

 

Kateřina Horejšová

návštěvy ve věznicích, mentorka, pracovní poradkyně, Den s dítětem, Building Bridges

Moc se mi líbí, jak MVS pracuje komplexně a velmi kvalitně s pachateli trestných činů, oběťmi, zainteresovanými rodinami, dětmi. Cítím, že naše práce je velmi potřebná, hlavně v oblasti péče o rodiny a děti. Věřím, že pokud se dobře propojí státní a neziskový sektor, dokážeme snížit vysokou kriminalitu v ČR.

 

Ivan Chrástek

návštěvy ve věznicích, místopředseda Rady MVS

Společnost potřebuje uzdravení přijetím těch, které vylučuje, a vězni a jejich okolí jimi rozhodně jsou. Setkáváním s odsouzenými, propuštěnými a členy jejich rodin snad alespoň trochu přispívám k přijetí odsouzených druhými, a tedy i k uzdravení společnosti. A protože i já jsem její součástí, jsem tím pádem uzdravován také.

 

Jana Thálová

vedoucí týmu pro ženskou věznici Světlá nad Sázavou, návštěvy věznic, mentorka pro propuštěné

Ke spolupráci mě pozvala ředitelka MVS Gabriela Kabátová. Chtěla jsem pomáhat těm, kteří potřebují novou šanci. Je úžasné vidět proměnu lidí a touhu vytrvat i v nepříznivých okolnostech. Povzbuzuje mě sledovat, že evangelium má moc zasáhnout lidské srdce a dát naději. To mi dává chuť pokračovat, i kdyby část klientů na svobodě neobstála.

 

Jana Frydrýšková

administrativní podpora

Administrativa může být pro někoho otravná práce. Pro mě je to ale činnost, která mi dává smysl: vím totiž, že díky ní můžou ostatní mít čas pro potřebné. Jsem tak nepřímo zapojená vlastně ve všech projektech MVS. Nejsem sice vidět, ale vím, že Bůh moje modlitby a přímluvy rozhodně slyší.