Nabídka účasti v programu pro ty, kteří byli obětí jakéhokoliv malého či velkého trestného činu.

Leden 2017

Mezinárodní vězeňské společenství uspořádá v roce 2017 dva cykly osmitýdenních setkávání obětí a pachatelů uvnitř věznic. V rámci Akreditace projektu Building Bridges je k dispozici je Poradna pro oběti tr. činů v Praze 6,  kde je možné se do projektu zapojit  pod vedením JUDr. Lucie Albrechtové.

Kontakt: 602 308 210, nebo info@prisonfellowship.cz

Smyslem projektu je pomoc jak oběti, tak pachateli. Oběť má možnost se setkat s jiným pachatelem ( není zde přímá mediace) v prostředí věznice a zjistit jeho motivaci, proč ublížil, poznat ho jako člověka s jeho zraněními a vidět, jak nese čas, který má ve vězení uložený, jak nese svou vinu.  Toto setkání je pro oběť výrazně uzdravující, úlevné, zbavuje bolesti, napětí a především  strachu. Pachatel zase potřebuje slyšet, že trestný čin, třeba docela malý, i jen krádež peněženky, má devastující účinky na oběť a její okolí, jak snižuje pocit bezpečí, a navíc přináší spousty nepříjemných následků. Pachatel nemůže bagatelizovat pocity oběti a pachatel, který pochopí, že jeho trest není jen paragraf, ale za trestem stojí konkrétní člověk, které mu on ublížil,  se příště bude rozhodovat jinak.