MODLITEBNÍ PROSBY- VĚZEŇSTVÍ – říjen 2012

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE ZA VĚZNĚ, PROPUŠTĚNÉ, RODINY, OBĚTI, KAPLANY, CELOU JUSTICI A I NÁS V MVS MODLÍ

ZA VŠECHNY ODSOUZENÉ<

/strong>, ABY NACHÁZELI BOHA, PROMĚŇOVALI SE A NEBYLI BEZNADĚJNÍ

ZA RODINY ODSOUZENÝCH A ZVLÁŠTĚ DĚTI

ZA VŠECH 37 VĚZNIC

ZA PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM, ZA VELKÉ MNOŽSTVÍ ŠTĚDRÝCH DÁRCŮ A HLADKÝ PRŮBĚH ORGANIZACE PROGRAMU VE VĚZNICÍCH I CÍRKVÍCH

ZA TŘÍDENNÍ SEMINÁŘ ZACHEŮV PROGRAM, 18. – 20. ŘÍJNA, ZA ZÁJEM A POŽEHNANÝ PRŮBĚH I VÝSLEDEK

ZA ZAMĚSTNANCE VĚZNIC, ŘEDITELE, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PSYCHOLOGY, VYCHOVATELE, DOZORCE, KAPLANY, ZA BEZPEČÍ PŘI JEJICH PRÁCI A DOBRÉ VZTAHY S ODSOUZENÝMI

ZA ODSOUZENÉ ŽENY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME, ZA SYMSL SETKÁVÁNÍ A KORESPONDENCE, ZA POKRAČUJÍCÍ PODPORU ZE STRANY VĚZNICE

ZA ODSOUZENÉ MAMINKY S DĚTMI, ABY DOSTÁVALY NADĚJI A SÍLU A DOBŘE VYUŽÍVALY ČAS, KTERÝ V TUTO CHVÍLI MAJÍ

ZA PROPUŠTĚNÉ, ABY MĚLI PRÁCI A BYDLENÍ, ABY MĚLI, KAM SE VRACET A PRO CO ŽÍT A BYLI PŘIJÍMÁNI,

ZA CÍRKVE, ABY PROPUŠTĚNÉ PŘIJÍMALY A MODLILY SE ZA NĚ, I ZA ODSOUZENÉ

ZA VĚŘÍCÍ, ABY SE ZAJÍMALI O OBLAST VĚZEŇSTVÍ, MODLILI SE ZA ODSOUZENÉ,

ZA OBĚTI, ABY NACHÁZELY CESTU K ODPUŠTĚNÍ A VNITŘNÍMU UZDRAVENÍ

ZA NAŠE PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ S PROPUŠTĚNÝMI V KLUBU DVĚ RYBY, ZA POŽEHNÁNÍ PRO TATO SETKÁVÁNÍ I FINANČNÍ ZDROJE PRO POTŘEBY TĚCH, KDO ZAČÍNAJÍ ZNOVU

ZA BYTOVÉ PROSTORY PRO PROPUŠTĚNÉ

ZA VŠECHNY, KDO PRO MVS PRACUJÍ

ZA FINANČNÍ POŽEHNÁNÍ PRO TUTO PRÁCI A VŠECHNY PODANÉ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI I PODPORU CÍRKVÍ

ZA NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY, KTEŘÍ SI BUDOU S ODSOUZENÝMI DOPISOVAT, POSÍLAT BALÍČKY, NAVŠTĚVOVAT, POVZBUZOVAT, MODLIT SE, A SBÍRAT OBLEČENÍ I HYGIENICKÉ POTŘEBY.

ZA UTVOŘENÍ MODLITEBNÍCH SKUPINEK KOLEM KAŽDÉ VĚZNICE