Linka spolupráce v nouzovém stavu

Spolu s kolegy z Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) jsme dnes spustili Linku spolupráce ve 12 krajích!

Linka spolupráce byla zřízena pro pracovníky věznic, kteří připravují odsouzené na propuštění. Jaké informace jim budeme po dobu nouzového stavu poskytovat?

🤜 o zdrojích pomoci pro danou cílovou skupinu v regionu

🤜 o možnostech a kapacitách ubytovacích služeb v regionu

🤜 o aktuálním fungování úřadů, zejména ÚP a sociálních kurátorů

🤜 o telefonické i elektronické komunikaci s úřady, včetně podání žádostí prostřednictvím datové schránky pro vězněné osoby

🤜 o službách postpenitenciární péče

🤜 o zdrojích sociálně materiální pomoci v daném regionu

Jsme rádi za všechny členy AOOV, se kterými je toto možné uskutečnit!

Český helsinský výbor, DP WORK, Institut pro restorativní justici, LIGHTHOUSE spolek, Nová šance, Romodrom, RUBIKON Centrum, Společnost Podané ruce, ŠANCE P.R.O., Volonté Czech