Letošní výsledek Andělského stromu a celoroční práce s dětmi vězňů v roce 2018

Děkujeme za všechny děti vězňů, kterým jste o Vánocích pomohli ! Poslední číslo je 874 děti. 
Zaslouží si pěkné dětství a krásnou budoucnost protože ony za své rodiče nemohou. 
Povšimněme si jich, nenechejme je v té situaci samotné! 

Od roku 2018 začínáme nové projekty pro děti, které mají tátu, nebo mámu ve vězení. Kromě Andělského letního kempu, budeme dětem posílat i dárky k narozeninám, dárky pomoci se školními potřebami a dárky pomoci se školními obědy, budeme pořádat Andělské Velikonoce, setkávání rodin odsouzených a další.

Děti, které jsou bez mámy, nebo bez táty a jsou v sociálním propadu můžete podporovat po celý rok na účtu: 
243511614/ 0300 
Kolika dětem pomůžeme bude záležet jen na množství darů. Jiný příjem na ně nemáme. Děkujeme Vám! 
Přejeme požehnaný nový rok 2018!