Lenka – Čeho lituji a jak to napravit. Kým je pro mne Ježíš.

Čeho lituji a jak to napravit.

Nejvíc lituji toho, že jsem zklamala jako matka. Chtěla jsem dát dětem vše, ale během této touhy za materiálem jsem přestala myslet na následky, které by se mohly dostavit. Málem mě ztratily úplně. Doufám, že mi odpustí a dají mi šanci, abych jim mohla dokázat, jak je miluji, že jsou pro mne na prvním místě, a že se na mě mohou spolehnout. Chci jim být na blízku a vynahradit jim veškeré útrapy, co kvůli mně prožívaly. Napravit to nejde, ale můžu udělat vše pro to , aby se to již neopakovalo. Chci žít správně. Chtěla bych jim dokázat, že i přesto všechno jsem dobrá matka, že zakopnout člověk může, ale že to jde postavit se a jít správnou cestou. Chci být lepším vzorem. První bod je práce. Odolat pokušení rychlému nabytí peněz krádežemi.

Mám štěstí, že moje maminka mi poskytne bydlení a syn, bratr a švagrová mi pomáhají se zaměstnáním. Všichni se na můj návrat těší a chtějí mi v začátcích podat pomocnou ruku.

Kým je pro mne Ježíš.

Když pomyslím na Ježíše, tak si představím muže v nejlepším věku, který se dobrovolně obětoval, aby trpěl za naše hříchy velikými bolestmi. Tímto dal možnost lidem, kteří v něj věří, proměnit své životy. Myslím, že Ježíš je průvodcem na cestě životem. Pokud máme zájem, ukazuje nám směr, kterým bychom měli jít a se na té cestě chovat, abychom na konci této cesty mohli do nebeského království božího. Díky víře v Ježíše, Boží lásce a jeho pomoci, lze zvítězit nad pokušením jít špatnou cestou.

Když promlouvám v modlitbách s Ježíšem, cítím uvolnění, pochopení, pokoj. Mohu se mu svěřit s myšlenkami, které bych nahlas měla problém vyslovit.

Vím, že jsem udělala spoustu špatných věcí, ale mám pocit, že on chápe důvody, proč jsem co udělala, neodsuzuje mě za to.

Lenka, 20.2.2014